Logo destemvandordt.nl


Thomas van der Es: glibberboel in de Elzen

Dordrecht -In het noordelijk gedeelte van het productiebos de Elzen vinden op dit moment werkzaamheden plaats. Dat is de afgelopen jaren wel vaker het geval geweest. Regelmatig voerde Staatsbosbeheer zogenaamde dunningen uit voor de houtoogst.

Toen ik van de week al glibberend met mijn laarzen door het bos liep, bracht ik een bezoek aan de werkzaamheden van nu. Dit keer geen grote zaagmachine, maar een graafmachine.

Het noordelijke gedeelte van de Elzen gaat namelijk veranderen. De watergangen worden verbreed en het waterpeil gaat omhoog. Dit alles heeft te maken met de ontwikkelingen van de Nieuwe Dordtse Biesbosch, een project dat al enige tijd in uitvoering is.

Het plan is om twee 'geïsoleerde' stukken Biesbosch met elkaar te verbinden. Daarvoor worden er nu ook onder de Zeedijk, in de polder, graafwerkzaamheden verricht. Zo ontstaat er binnendijkse Biesbosch natuur, zodat diersoorten uit het 'Sliedrechtse' deel zich via een natte natuurverbinding kunnen verplaatsen naar de Dordtse Biesbosch en andersom. Je kunt dan denken aan wezels, bevers, noordse woelmuis en misschien in de toekomst wel de otter en de ringslang? In een druk bevolkt land en regio waar we wonen zijn verbindingszones essentieel om populaties te laten groeien en te laten herstellen.

In de Elzen is jaren lang sprake geweest van onderbemaling. Daarom was het bos relatief erg droog. Nu komt daar verandering in en graafmachines zijn in de weer met het verbreden van sloten en watergangen. De oevers lopen daar vanaf nu heel flauw op en dat is perfect voor de ontwikkeling van riet, maar ook voor diverse insecten en amfibieën. Daarmee verbetert ook de waterkwaliteit.

Daar gaat een behoorlijke glibberboel aan vooraf, maar je moet met natuurherstel altijd een beetje vooruit (durven) kijken. Straks als de wandelpaden zijn opgehoogd en de natuur zich mag ontwikkelen geloof ik in een zeer waardevolle aanvulling voor de Biesbosch en voor Dordrecht. De Nieuwe Dordtse Biesbosch wordt de nieuwe tuin van vele Dordtenaren. Wandelen langs beverglijbanen of luisteren naar de 'whoempende' roerdomp.

(door boswachter Thomas van der Es)

Meer berichten
Shopbox