Logo destemvandordt.nl


Marco van Schaardenburgh: Volksgericht

Vorige week was een nieuw dieptepunt met beledigingen en doodsbedreigingen aan het adres van binnenstadbewoners. In het kort: Omwonenden van het Stadhuisplein schrijven naar de gemeenteraad over de overlast van Big Rivers. AD de Dordtenaar schrijft hierover en de fine fleur van Dordrecht gaat los op de sociale media.

Binnenstadbewoners zijn in gesprek met organisatoren en de gemeente om de overlast van de vele evenementen in de binnenstad binnen de perken te houden. Luister, knuffel en koester deze mensen. Door te praten met organisatoren houden zij de stad leefbaar, veilig en bruisend en vinden een oplossing voor mensen die in de straat poepen en hun billen afvegen met Post-its. Door hun betrokkenheid voorkomen we een stad waar criminaliteit, leegheid en stompzinnigheid welig tiert.

Daartegenover staan 114.000 Dordtenaren die alle kritiek doodknuppelen. AD de Dordtenaar kanaliseert de volkswoede in een drietrapsraket met een op effectbejag gericht verhaal. Eerst in de krant, vervolgens op Facebook en tot slot nog het plasje van columnist Josse Kok.

Kritiek op hun volksfeest ligt gevoelig. De klagers zijn azijnpissers, jankerds en zuurpruimen. Of nog erger, het zijn bejaarden. Hierbij is niet duidelijk of dat bejaarden niet in het centrum mogen wonen of dat bejaarden minder recht hebben om te klagen. Ernstiger is de wens om de klagers te 'vierendelen'. Ronduit strafbaar zijn de bedreigingen met een nekschot of doodschop. Wanneer je een vluchteling, een chemiebedrijf of politicus bedreigt vervolgt het OM je. Bij het bedreigen van een binnenstadbewoner doet niemand iets. Sterker nog, AD de Dordtenaar verwijdert deze opmerkingen niet eens.

De jacht van de krant naar meer Facebook-likes ontaardt in een volksgericht. Hierdoor worden binnenstadbewoners die waardevol zijn voor de stad afgekapt, beledigd en bedreigd. Big Rivers is een feest waar we trots op mogen zijn en door met elkaar in gesprek te gaan en rekening met elkaar te houden blijft het een feest voor iedereen.

Meer berichten
Shopbox