Logo destemvandordt.nl


Kleine wintervlinder. (Foto: Stichting BuitenZinnig)
Kleine wintervlinder. (Foto: Stichting BuitenZinnig)

Wintervlinder heeft eigen antivries

Dordrecht - Als de winter haar intrede doet in ons land, dan wordt ook VoedselBos BuitenZinnig ondergedompeld in de kou. De meeste bladeren zijn gevallen, een enkele struik blijft groen, maar over het algemeen is er sprake van 'een doodse boel'. En toch spelen zich er processen af die van directe invloed zijn op de biodiversiteit, zowel in het bos als in de omgeving. Processen die na de winter samenkomen.

Op sommige bomen en in het VoedselBos zullen dit vooral de meidoorns zijn daar deze eetbare vruchten dragen, zitten ontelbare eitjes. Ze behoren tot de enige vlinder die in de winter vliegt: de grote wintervlinder. De volwassen vlinders vliegen van oktober tot half februari. Zij zijn niet in staat om te eten, zij kunnen enkel paren en eieren afzetten. Doordat ze in staat zijn om het suikergehalte in hun bloed heel hoog op te laten lopen, voorkomen ze bevriezing. De suiker werkt als een soort antivries.

De overwinterende eitjes zijn heel belangrijk voor het VoedselBos. In de vroege lente komen zij massaal uit en dan zitten de bomen vol met kleine rupsen. Ze vormen een gedekte tafel voor vogels die afhankelijk zijn van dierlijk voer, zolang als er nog geen fruit, bessen of zaden zijn. Koolmezen, spreeuwen, lijsters, allemaal worden zij door de rupsen terug naar het VoedselBos gelokt. Hun uitwerpselen voeden de bosbodem.


Ook de rupsen poepen er lustig op los. De volwassen wintervlinders doen ook een duit in het zakje: zij vormen uitstekend voedsel voor de eerste wakkere vleermuizen, die ontwaken uit hun winterslaap als de winter milder wordt. Ook de vleermuizen zorgen voor natuurlijke mest.

Voordat de echte winter er is, rond deze tijd van het jaar, vliegt de kleine wintervlinder. Feitelijk is het, ongeacht haar naam, een najaarsvlinder, aangezien zij rond de jaarwisseling weer verdwenen is. Ook deze vlinder overwintert als eitje en ook zij trekt als rups vogels en vleermuizen aan.

Willen we VoedselBos BuitenZinnig goed gaan neerzetten dan is het zaak dat we oog hebben voor dit soort processen, die de levensvatbaarheid van het bos vergroten. En: we hebben hier ook enigszins de hand in. Als we de waardplanten (voedselplanten) van de wintervlinders in ons voedselbos zetten, dan vergroten we de kans op aanwezigheid van de vlinders.

Met de aanplant (of het niet verwijderen) van wilg en meidoorn zijn we al een heel eind; deze bomen zijn bij wintervlinders erg in trek. En als we dan ook nog overwinteringsplekken voor vleermuizen maken is het nog beter. Een VoedselBos bouwen is denken in processen en ervan leren.

(door Thierry Dinjens, Stichting BuitenZinnig)

Meer berichten
Shopbox