Logo destemvandordt.nl


(foto: Kiem online)
(foto: Kiem online)

VoedselBos bouwen vraagt offers

Dordrecht - In de wintertijd, maar zeker ook tegen het einde van het jaar, worden we er allemaal weer aan herinnerd dat het leven voorbij gaat. We zijn allemaal weer een jaartje ouder, we kijken terug op datgene dat we meegemaakt hebben en traditioneel laat ook de televisie ons zien wie ons ontvallen zijn, bekend bij het grote publiek of enkel in de eigen kleine kring.

Sommigen van ons berusten in het verstrijken van de jaren en anderen opteren juist voor het eeuwige leven en onderzoeken met de nodige geestdrift hun mogelijkheden hieromtrent. Tot nu toe slaagde niemand.

En daar is dan nog dat handjevol fanatiekelingen dat buiten zichzelf denkt. Zij menen geenszins dat zij zelf het eeuwige leven hebben, maar zijn wel zo ambitieus dat zij een verandering willen en durven aan te brengen in hun leefomgeving.

Ze zien hoe de aarde misbruikt en uitgeput wordt. Jarenlang hebben zij met lede ogen aangezien hoe de massaproductie terrein won op de oude ambachten en hoe het geld de scepter zwaaide over gezond verstand.

Deze mensen nemen het niet langer en geven de aarde iets terug. Waar voorheen torenflats en fabriekspanden verrezen, groeien nu kleine plantjes naar een zekere toekomst. Waar voorheen water aan de gewassen werd toegevoegd om zoveel mogelijk te produceren tegen zo min mogelijk kosten, groeien nu weer echte gewassen met de smaken en voedzaamheid van weleer.

Wie zijn deze pioniers? We noemen hen VoedselBosbouwers. Uit alle geledingen van de samenleving kwamen zij samen. Elk van hen bracht naast kennis en passie een dosis levenservaring mee. En ook humor. Dat laatste is noodzakelijk. In humor zit veerkracht en relativeringsvermogen.

Een VoedselBos bouwen vraagt offers, kent tegenslagen en doet menig wenkbrauw fronsen. Een dijk van keuzes komt op je af, een zee vol belangen en een berg vol mogelijkheden. Doorheen het stenen oerwoud van vastgeroeste systemen, wetten en regelgeving en altijd weer die te weerleggen tegenargumenten, groeien gestaag de acht lagen van VoedselBos BuitenZinnig.

De permacultuur telt zeven lagen, de achtste is het geloof. Het geloof in eigen kunnen, het geloof in een betere wereld, het geloof dat er met vereende krachten een omwenteling te verwezenlijken is. Hierbij moeten we een ding duidelijk voor ogen hebben: het VoedselBos is niet het doel, het is een middel om tot ons doel te komen. Ons doel kent vele namen: Verbroedering, Eerlijkheid, Verdraagzaamheid, Naastenliefde, Respect.

Zo ver we nu weten is er slechts één leven, één aarde en één kans om het goed te doen. Die kans nemen we.

(door Thierry Dinjens, Stichting BuitenZinnig)

Meer berichten
Shopbox