Logo destemvandordt.nl


Jan Zobel (achteraan midden) met leden van het seniorennetwerk. (Foto: Eline Lohman)
Jan Zobel (achteraan midden) met leden van het seniorennetwerk. (Foto: Eline Lohman)

Matinees bij Kunstmin slaan aan

Bij het samenstellen van het programma voor de matinees op donderdagmiddagen werkt Schouwburg Kunstmin in Dordrecht samen met een seniorennetwerk uit de Drechtsteden. Met succes, zo blijkt, want de maandelijkse matinees worden goed bezocht. Kunstmin is er blij mee dat zij theaterbezoek op deze manier toegankelijk maken voor het publiek. Voor ouderen, omdat zij immers overdag in alle veiligheid naar de voorstellingen kunnen, maar eigenlijk voor iedereen, want iedereen die tijd en zin heeft om overdag naar het theater te gaan, is welkom bij de matinees.

Door Eline Lohman

DORDRECHT – Sinds de heropening van Kunstmin werkt het theater met verschillende netwerken samen om de programmering te spiegelen. "Zo willen we een betere binding krijgen met de burgers, door in te spelen op de wensen," vertelt Jan Zobel, programmamaker Stad & Regio bij Kunstmin. "Een van die netwerken is het seniorennetwerk, met leden uit de Drechtsteden. Theaterbezoek is belangrijk voor de hersenen en mentale toestand van met name oudere mensen, maar het is vaak niet handig voor deze doelgroep om 's avonds naar het theater te gaan. Daarom hebben we elke maand op donderdagmiddag om 14.00 uur een matinee."

Niet alleen voor ouderen, maar voor iedereen die op dat moment kan komen, onderstrepen Valentine de Waard, Thea Reijmers, Ed Bomius en Theo Oostenrijk, leden van de seniorendenktank. Het netwerk bestaat uit tien tot twaalf mensen. "We komen samen met Jan Zobel om te kijken naar de programmering. Soms hebben we de Plus-programmering, waarbij we niet alleen een voorstelling aanbieden, maar ook een randprogramma zoals een spreker, poppenspeler of dichter."

Ofwel: een stukje extra invulling van de voorstelling. "Wij denken driftig mee, omdat we het belang zien van muziek en theater voor ouderen. Mensen leven helemaal op wanneer ze liedjes van vroeger horen. Maar we vinden moderne voorstellingen ook goede opties. De programmeurs van Kunstmin maken een voorselectie en leggen een longlist aan. In samenspraak met het netwerk komt er een shortlist uit, waar we voorstellingen uit kiezen."

Volgens Kunstmin zijn de matinees succesvol. Jan: "De ene keer is het heel druk, soms loopt het minder goed. We doen het nu twee jaar en het gemiddelde bezoekersaantal is zeker bevredigend. Ik denk dat het een gat in de markt is dat niet opgevuld was. Als je ziet hoeveel Drechthoppers er steeds voor de deur staan voor een matinee, dan weet je genoeg. Het succes zit echt in het tijdstip. De programmering is niet speciaal voor een oudere doelgroep – we programmeren op kwalitatieve voorstellingen. Wij zijn erg blij met het seniorennetwerk, want zo kunnen we een zo goed mogelijk programma samenstellen en een breed publiek benaderen."

Daar sluiten de leden zich bij aan. "Wij vormen een spreekbuis voor het publiek. Na elke voorstelling evalueren we met Kunstmin. Eigenlijk zijn we een klankbord, dat laat zien hoe belangrijk het is dat er een theater in de stad zit. Het kan in kleine dingen zitten. Zo merkte Thea op dat de letters op de flyer te klein zijn voor ouderen om te lezen. We uiten geen kritiek, maar geven opbouwend onze mening."

Daar is Kunstmin blij mee. Jan: "Een blik van buitenaf is heel fijn. Het wakkert de creativiteit aan. De Plus-programmering zouden we als programmeurs niet alleen kunnen verzorgen."

De eerstvolgende matinee – de matinees vinden plaats op elke eerste donderdagmiddag van de maand, met uitzondering van de zomervakantie – staat gepland voor 1 februari. Dan speelt Laura Dolron een voorstelling met als thema liefhebben. Op 1 maart staat een voorstelling over het leven van Coco Chanel op de agenda. Na afloop zijn er speeches waarbij geëmancipeerde vrouwen uit Dordrecht spreken. 

Kunstmin werkt samen met MEE Drechtsteden en Vier het leven om ervoor te zorgen dat mensen samen met een buddy naar een van de voorstellingen kan komen in de Dordtse schouwburg, waaronder de matinees.
 

Meer berichten
Shopbox