Logo destemvandordt.nl


In verschillende wijken in Dordrecht vinden gebedsavonden plaats. (Foto: Privé)
In verschillende wijken in Dordrecht vinden gebedsavonden plaats. (Foto: Privé) (Foto: Privé)

Week van Gebed: met elkaar bidden

Nog altijd gebeurt er veel onrecht in onze samenleving. Ver weg, en dichtbij. Gebed is hiervoor hard nodig, vindt onder meer Stadsgebed Dordrecht. Daarom vindt de Week van Gebed weer plaats, van 21 tot en met 28 januari, met als thema 'Recht door zee'. 

Door Eline Lohman

DORDRECHT - Bidden krijgt een extra dimensie als je het samen doet, zegt Emmy Boor van Stadsgebed Dordrecht. "Al biddend deel je je zorgen en dank, niet alleen met God maar ook met elkaar. Samen bidden geeft een uniek gevoel van verbondenheid. Bovendien leer je elkaar en elkaars geloofsbeleving kennen. Andere gebedsvormen en verschillende geloofstradities kunnen inspirerend en verfrissend zijn. De Week van Gebed is er voor iedereen. Om samen te bidden, ieder op zijn eigen manier. Hij verbindt ons aan elkaar als wij ons aan Hem verbinden. Het is ons verlangen dat tijdens de Week van Gebed christenen vanuit verschillende achtergronden elkaar mogen ontmoeten rondom het bevrijdende werk van God."

Het is een bijzondere week, vindt Boor. "Doordat je met verschillende christenen uit verschillende kerken bidt, verbindt dat je met de christenen elders op de wereld."

In elke wijk in Dordrecht is er een gebedsavond voorbereid door verschillende kerken uit de wijk.  Alle avonden starten om 20.00 uur. De startavond vindt plaats op zondag 21 januari op de Riverboat aan de Lange Wantijkade. Vervolgens zijn er allerlei gebedsavonden. Op maandag 22 januari in Reeland, Land van Valk en Staart, dinsdag 23 januari in het centrum en bij Bonfire, woensdag 24 januari in Sterrenburg, donderdag 25 januari in Stadspolders, Dubbeldam, Krispijn/ Zuidhoven en op vrijdag 26 januari in Crabbehof en Wielwijk. 

De Week van Gebed wordt afgesloten op zaterdag 27 januari met een internationale gebedsviering in Benevia aan de Spirea 7. Op deze afsluitende avond zal er vooral ruimte worden geboden aan gelovigen afkomstig uit andere landen en hun gebedstradities. Er zal in verschillende talen worden gebeden voor hun land en de stad. 

De Week van Gebed wordt landelijk georganiseerd door Missie Nederland en de Raad van Kerken en in Dordrecht door Stadsgebed Dordrecht. Meer informatie: Emmy Boor, emboor@nazarene.nl. Meer over de Week van Gebed vind je op www.weekvangebed.nl/ www.raadvankerken.nl of op www.dordtse-evangelisatie.nl bij werkgroep Stadsgebed.
 

Meer berichten
Shopbox