'We zullen gaan oogsten 'naar reikwijdte'. In het kort komt het erop neer dat we de vruchten plukken waar we bij kunnen. Alles buiten ons bereik is voor de fauna die er wel bij kan.' (foto: Stichting BuitenZinnig)
'We zullen gaan oogsten 'naar reikwijdte'. In het kort komt het erop neer dat we de vruchten plukken waar we bij kunnen. Alles buiten ons bereik is voor de fauna die er wel bij kan.' (foto: Stichting BuitenZinnig) (Foto: Arco van der Lee)

'Is een VoedselBos natuur?'

Dordrecht - We buigen ons wel eens over de vraag: 'Is een VoedselBos natuur?' Bij de letter van de wet is een door mensen aangelegd voedselbos een onderneming, al dan niet met winstoogmerk en dat is geen natuur. Meestal moet juist natuur wijken voor een dergelijk project. Het is daarom altijd noodzaak om te onderzoeken of de natuur kwetsbare of zelfs bedreigde soorten herbergt en of deze in het gedrang komen bij de aanleg van een voedselbos.

door Thierry Dinjens, Stichting Buitenzinnig

We nemen dit heel serieus. We onderkennen terdege dat ook VoedselBos BuitenZinnig een bedrijf is. Om de druk op natuur en milieu niet op te voeren, willen we de natuur inbedden in ons voedselbos. We willen een verrijking zijn, geen bedreiging.

Om dit voor elkaar te krijgen dient er ruimte te zijn voor zowel flora als fauna in ons voedselbos; planten en dieren die niet geconsumeerd worden, maar die wel een belangrijke schakel vormen in het floreren van het bos op zich. Dat kan kunstmatig; we kunnen allerlei voorzieningen maken voor dieren, zoals insectenhotels, vleermuiskasten, vogelhuisjes en egelmanden. Op deze wijze beschermen we diverse soorten die in ons bos helpen bij de bestuiving van bloesems, bij het verorberen van plaagdieren zoals slakken en muizen en bij het verspreiden van bessen en zaden.

We kunnen het bos ook helpen door juist niet in te grijpen. Bladeren laten we liggen, op afgevallen takken mogen zwammen naar hartenlust groeien en soorten die er in waaien worden niet meteen zonder pardon verwijderd.

We mogen niet vergeten dat we een voedselbos willen aanleggen dat vlakbij een van onze mooiste natuurgebieden zal komen te liggen: de Biesbosch. Veel insecten, vogels en zoogdieren zullen VoedselBos BuitenZinnig gaan gebruiken als verbindingszone. Wie nu reeds 's morgens vroeg in het groene buitengebied van Dordrecht komt, zal gemerkt hebben dat het er wemelt van de reeën. Dit prachtige kleinste hert van ons land is er om te koesteren, niet om het weg te jagen.

Betekent het dan dat het voedselbos moet gaan fungeren als gedekte tafel voor alles wat er langsloopt, kruipt of vliegt? Dit is ten dele inderdaad waar. We zullen bijvoorbeeld gaan oogsten 'naar reikwijdte'. In het kort komt het erop neer dat we de vruchten plukken waar we bij kunnen. Alles buiten ons bereik is voor de fauna die er wel bij kan.

Op deze wijze stappen we af van de gedachte dat we een bedrijf zouden zijn met alleen maar winst voor ogen.

We willen niet enkel met elkaar delen, we willen met liefde en plezier iets teruggeven aan de natuur.

Meer berichten