(foto: Arco van der Lee)
(foto: Arco van der Lee)

Fietsersbond: 'Dordrecht loopt achter'

Dordrecht – De gemeente Dordrecht scoort niet goed in een onderzoek naar gezonde en duurzame mobiliteit.

Amsterdam, Utrecht en Rotterdam voeren het beste beleid om een gezonde en klimaatvriendelijke stad te worden. Ze bieden fietsers, voetgangers en gebruikers van openbaar vervoer de beste voorzieningen en hebben meer oog voor schoner en efficiënt autogebruik dan andere gemeenten. Dat blijkt uit een onderzoek van CE Delft in opdracht van de Fietsersbond, het Longfonds, MENSenSTRAAT, Milieudefensie, Natuur & Milieu, Rover en Wandelnet.

Resultaten Dordrecht
De gemeente Dordrecht kent vooral uitschieters naar beneden. Zo scoort de gemeente een 5,3 voor de effecten van het verkeer op de omgeving en een 4,8 op de verplaatsingswijze. "Daarmee is Dordrecht erg gericht op de auto", stelt de Fietsersbond.

"De gemeente zou meer kunnen inzetten op het verbeteren van de OV-infrastructuur, zoals vrije busbanen. Op het gebied van voorzieningen en beleid is de score een 5,2. De aanbeveling voor Dordrecht is om een stap te zetten naar actieve, gezonde en duurzame mobiliteit is een zogenaamd Sustainable Urban Mobility Plan (SUMP). Hierbij kan worden samengewerkt met buurtgemeenten in de regio, zoals Papendrecht en Zwijndrecht, waarbij iedere gemeente zich toelegt op een specifiek onderdeel van de duurzame mobiliteit en in overleg met de andere gemeenten werkt aan een regionale aanpak."


Schade voor klimaat en gezondheid
Het verkeer in Almere, Middelburg, Zoetermeer en Delft geeft de minste klimaat- en gezondheidsschade voor haar inwoners. Het onderzoeksbureau heeft deze schade uitgedrukt in euro's per inwoner. In Almere is de totale schade 178 euro per inwoner per jaar, terwijl dit in Rotterdam, de gemeente met de hoogste schade door het verkeer, 307 euro is. Die hoge schade komt vooral omdat er in Rotterdam relatief veel verkeersslachtoffers vallen onder fietsers, een belangrijk onderdeel van de schademeting.

De zeven maatschappelijke organisaties roepen alle steden op om de komende jaren te zorgen voor duurzame, actieve en gezonde mobiliteit. Wim Bot van de Fietsersbond: "De verkiezingen zijn een goed moment om huidig beleid kritisch tegen het licht te houden. We hopen in de nieuwe collegeakkoorden slim ruimtelijk beleid terug te zien, met uitstekende fiets- en wandelvoorzieningen, zero-emissievoertuigen, milieuzones, goed openbaar vervoer en lagere snelheden. Dit is hard nodig voor het milieu, onze gezondheid en de bereikbaarheid."

Meer berichten
Shopbox