(foto: Arco van der Lee)
(foto: Arco van der Lee)

GroenLinks, PvdA en SP komen met Links Manifest

Dordrecht - PvdA, GroenLinks en SP Dordrecht hebben een links manifest uitgebracht, waarin zij pleitten voor meer verbinding in de stad en het koesteren van diversiteit.

De linkse partijen willen ook een stad waarin gezorgd wordt voor een eerlijke verdeling van werk en inkomen, betaalbare zorg en huisvesting, en schone en veilige wijken. De drie partijen willen 'een groene, energie-neutrale stad en een duurzame circulaire economie'. Ook willen ze samen de burger meer invloed geven. Na de verkiezingen trekken de drie partijen vaker samen op om deze doelen te bereiken.

Inge Stevens (PvdA): "We gaan dus geen nieuwe partij samen oprichten, want er zijn ook nog genoeg verschillen tussen ons, maar we kunnen elkaar ook zeker versterken. Zo zet GroenLinks van oudsher meer in op duurzaamheid. Dat wordt ook steeds belangrijker, maar PvdA en SP houden ook de betaalbaarheid hiervan voor de burger scherp in de gaten. Wij zetten weer wat meer in op goede relaties met bedrijven en ondernemers die voor banen zorgen. Maar de SP is activistischer dan wij, en wij kunnen profiteren van hun benadering als het gaat om het luisteren naar de inwoners van de wijken in Dordrecht en het opzetten van concrete acties en burgerinitiatieven. En dat past mooi bij ons streven als PvdA om beter naar onze achterban te luisteren!".

Kitty Kruger (GroenLinks): "Bij deze verkiezingscampagne en verkiezingsdebatten waaraan nieuwe politieke partijen deelnemen, valt het mij des te meer op hoe versnipperd de politiek in Dordrecht al is en waarschijnlijk nog meer gaat worden. Voor de kiezer zijn de nuances tussen de partijen niet meer bij te houden, en de besluitvorming in de Raad wordt er straks ook niet eenvoudiger op. Ten opzichte van lokale partijen hebben wij alle drie het voordeel van goede ingangen in Den Haag, zoals in het afgelopen jaar al bleek bij de komst van Tweede Kamerleden van onze partijen naar Dordrecht in verband met Chemours. Door ons netwerk samen in te zetten kunnen we in Den Haag meer voor elkaar boksen!".

Ineke Jager (SP): "Er is in theorie veel dat ons bindt met de PvdA. Het socialisme en de sociaaldemocratie hebben veel gemeenschappelijk. En er zijn dan ook veel gemeenschappelijke elementen in onze programma's, zoals toegankelijke en betaalbare zorg, het terugbrengen van buurthuizen in de wijken en streven naar fatsoenlijk werk voor een fatsoenlijk loon. Toch hebben we in de afgelopen jaren gemerkt dat de PvdA soms een ander stemgedrag heeft dan wij. Ik ben blij dat we elkaar nu gevonden hebben op een aantal gemeenschappelijke uitgangspunten, die kunnen dienen om beter en tijdiger onderling af te stemmen over onze standpunten. Hierdoor zullen we gezamenlijk ook meer invloed kunnen uitoefenen!".

Meer berichten
Shopbox