Samen nadenken over het inrichten van de proeftuin.(foto: BuitenZinnig)
Samen nadenken over het inrichten van de proeftuin.(foto: BuitenZinnig)

BuitenZinnig: brainstormen over de proeftuin

Dordrecht - Donderdag 5 april. De eerste zogeheten "BuitenZinnige Avond" vindt plaats in ProefLokaal BuitenZinnig. De vrijwilligers van stichting BuitenZinnig zijn deze avond uitgenodigd om te komen brainstormen over de inrichting van ProefTuin BuitenZinnig.

door Thierry Dinjens, Stichting BuitenZinnig

Een dergelijke avond vond al eens eerder plaats; toen ging het over de mogelijke inrichting van VoedselBos BuitenZinnig. Een dergelijke opzet heeft deze avond ook, zij het veel gerichter. Dat is ook wel logisch; het terrein is kleiner en de doelstellingen bijgeschaafd en op scherp gesteld.

ProefTuin BuitenZinnig zal enerzijds een plek worden waar we kunnen testen welk concept werkt voor welke doelgroep. In feite is iedereen welkom in de ProefTuin. Van welke geleding in de samenleving of uit welk milieu iemand ook afkomstig is: in de ProefTuin komt en werkt men samen. Daarnaast is het een streven dat de verschillende 'projectjes' in de ProefTuin ook ergens samenkomen.

Alhoewel we geen strakke keurig in het gelid liggende moestuin nastreven, is het ook niet zo dat het al te fragmentarisch dient te worden. Een pad, groot genoeg zodat mensen in een rolstoel elkaar veilig kunnen passeren verbindt de plekken waarop men kan werken, ontmoeten en vertoeven.

Er zullen plekjes ontstaan waar vruchten groeien, waar bloemen bloeien, waar de biodiversiteit en natuurwaarden stijgen, plekken waar je in alle rust kan genieten van de zon en de stilte, plekken waar kinderen kunnen spelen en ontdekken, stroken waar ingezaaid wordt, waar waterpartijen benut worden en leerlingen hun stage kunnen vervullen; het idee achter een VoedselBos wordt daar duidelijk. ProefTuin BuitenZinnig wordt een voedselbos in het klein, vol probeersels en uitdagingen. We kunnen er volop testen wat werkt en wat niet.

De vrijwilligers blijken vol ideeën te zitten. Driftig wordt er getekend, gediscussieerd en vooral naar elkaar geluisterd. De gegadigden blijken net zo divers als de doelgroep van de ProefTuin: hoveniers, ambtenaren, maatschappelijk werkers, kunstenaars, kinderen en bevlogen enthousiastelingen met groene vingers en al even groene ideeën. Allen zijn zij aanwezig, allen doen zij een duit in het zakje.

Een ProefTuin biedt uiteraard niet dezelfde mogelijkheden als een heus VoedselBos, maar het vormt wel een fraaie opstap hiertoe. Productie ontmoet romantiek, leren ontmoet dromen, de rijke zomer- en herfstoogst denkt hier na over wat te doen in de winter. Het enthousiasme werkt aanstekelijk en als beide groepen hun plannen ten toon spreiden, zijn er verschillen maar opvallend genoeg ook veel overeenkomsten. Water en rust blijken, naast eetbare planten, voor iedereen prioriteit te hebben.

Dit typeert ten voeten uit datgene wat we reeds wisten: We zijn niet zo verschillend, reeds nu komen wij samen.

Meer berichten