Licentie Zwem-ABC voor Dordtse Reddingsbrigade

Dordrecht - De Dordtse Reddingsbrigade (DRB) heeft de Licentie Zwem-ABC van de Nationale Raad Zwemveiligheid  behaald.

Door: Ferry Visser

De Dordtse Reddingsbrigade (DRB) heeft als missie het voorkomen en bestrijden van de verdrinkingsdood. Dit wordt bereikt door middel van het geven van elementaire zwemlessen, het opleiden tot zwemmend redder, het geven van EHBO lessen en het inzetten van een moderne vloot van snelle reddingsboten voor nautische beveiligingen en hulpverlening tijdens calamiteiten en rampen.

Het spreek vanzelf dat de zwemvaardigheid heel belangrijk is en daar is de laatste tijd veel om te doen geweest. De eisen voor het zwem-ABC zijn gewijzigd en de nadruk ligt nu meer op de zwemveiligheid. Het motto is nu 'Heel Nederland Zwemveilig!'.

Bijscholing


Om officieel erkend te worden als opleidingsinstituut moest er een licentie van de NRZ worden gehaald, waarvoor je aan veel criteria moet voldoen. De DRB heeft zo'n 700 leden en natuurlijk is de licentie van groot belang. Het instructeurscorps - 71 (aspirant) instructeurs en zwemtrainers - ging aan de slag om via bijscholing de benodigde licentie binnen te halen. Van deze mensen zijn er ongeveer 30 daadwerkelijk iedere week bezig met het aanleren van elementair zwemmen, het zwem-ABC.


De gediplomeerde zwemlesgevers en examinatoren moeten kunnen aan kunnen tonen dat er volgens lesplannen wordt gewerkt, dat alle administratie op orde is, dat het zwembad waarin je zwemt aan een aantal veiligheidsnormen voldoet, dat je een nood- en ontruimingsplan hebt, ontruimingsoefeningen houdt, er bijscholingen van de zweminstructeurs plaatsvinden, dat iedere zwem lesgevende in bezit is van een VOG (verklaring omtrent gedrag) , er moet ook communicatie richting ouders plaatsvinden, controle op een ongevallenregistratie en dat volgens de normeringen examens worden afgenomen.

Licentie


Na alles op papier te hebben uitgewerkt, is er op 31 oktober 2017 een 'audit' geweest. Een soort examen waarin alle facetten van de bijscholing aangetoond en toegelicht moest worden. Nadat er een aantal aanpassingen op 11 januari 2018 waren ingestuurd, kreeg de vereniging te horen dat de licentie was binnengehaald.

Mevrouw mr. Jolanda Kempers (manager klantenservice en secretaris directie en bestuur NRZ) heeft op maandag 9 april de officiële licentie uitgereikt.

In haar toespraak benadrukte Mevrouw Kempers dat de Dordtse Reddingsbrigade nu het eerste opleidingsinstituut in Dordrecht is. Zij deelde ook mee dat de naamstelling 'Nationale Platvorm Zwembaden' (NRZ) niet voor niets is gewijzigd in 'Nationale Raad Zwemveiligheid'.

De trotse voorzitter Henk Dorst kreeg een prachtig 'schild' overhandigd en beloofde haar dat de licentie op een opvallende plaats in de kantine zou komen te hangen. 'Alle 700 leden (en bezoekers) mogen best zien dat de DRB up-to-date is'. Daarna barstte het applaus los en klonken in de kantine de glazen voor de leden die vanavond niet meer het water in gingen.


Mevrouw Kempers ging niet met lege handen naar huis. De voorzitter van de DRB had nog een leuke verrassing voor haar in petto. Hij overhandigde haar het boek 'Redders langs de kust' van Mariëtte Middelbeek, met verhalen uit de reddingsboot en een mini-powerbank.

Agenda


Op 24, 25 en 26 mei: diverse wateractiviteiten tijdens 'Dordt in Stoom'.

Op 7, 8 en 9 september: Wereldhavendagen in Rotterdam.

Op 16 en 17 maart 2019: organisatie en deelname aan ILSE (International Lifesaving Competition) met atleten uit o.a. België, Duitsland, Groot-Brittannië, Frankrijk, Zwitserland, Noorwegen, Zweden, Denemarken en Nederland.

Meer berichten