Logo destemvandordt.nl


Hans Janssen: maatwerk

Het is zover! De bestuurders van de regio Zuid-Holland Zuid hebben een akkoord gegeven op de verzelfstandiging van onze ambulancedienst. Dit betekent dat wij binnen afzienbare tijd een exclusieve coöperatieve samenwerking aangaan met het Albert Schweitzer ziekenhuis en het Erasmus Medisch Centrum. Waar dat allemaal goed voor is, zal weldra duidelijk worden.

Samen met beide ziekenhuizen kunnen nieuwe richtingen worden ingeslagen op het gebied van zorgverbetering en innovatie. Meer zorg op maat en wellicht ook meer zorg die is toegesneden op de behoeften van de steeds ouder wordende bevolking en de daarmee samenhangende grotere zorgzwaarte. Maar ook betere afstemming tussen ambulancedienst en ziekenhuizen als het gaat om snelle interventies bij bijvoorbeeld beroertes of hartinfarcten.

Zorginstellingen kunnen samen meer realiseren dan alleen. Vooral als dit voor hen ook iets oplevert. Neem nu bijvoorbeeld het opleiden van gespecialiseerd verpleegkundig personeel. Het lijkt zinvol om een leergang acute zorg voor verpleegkundigen op te gaan zetten, waarbij de cursisten kennis en vaardigheden kunnen vergroten over de hele keten van acute zorg, met meer inzetmogelijkheden tot gevolg. Een andere opmerkelijke ontwikkeling voltrekt zich momenteel op de meldkamers. Waar politie, brandweer en ambulancediensten geacht worden om vanaf een centrale locatie alle telefonische meldingen aan te nemen, wordt de roep om samen met geneeskundige partners een zorgcoördinatiecentrum in te richten steeds nadrukkelijker hoorbaar. Zorg, gezondheid en urgentie zijn soms lastig te duiden. Samen met onder anderen huisartsen en sociaal-psychiatrisch verpleegkundigen zouden we vanuit zo'n zorgcoördinatiecentrum een hulpvraag goed op waarde kunnen schatten met een beter passende inzet tot gevolg.

De noodzaak om in sommige gevallen met spoed te rijden blijft uiteraard bestaan. Maar in veel gevallen kan meer maatwerk worden geleverd. Dat kan alleen als de juiste partners aan boord zijn.

Meer berichten
Shopbox