Martie Ottens (links) en Joke van Voorst: "Het werk van de geestelijke verzorging in het ziekenhuis is nog niet altijd duidelijk." (Foto Frederike Slieker)
Martie Ottens (links) en Joke van Voorst: "Het werk van de geestelijke verzorging in het ziekenhuis is nog niet altijd duidelijk." (Foto Frederike Slieker)

Luisterend oor aan ziekenhuisbed

Dordrecht - Patiënten die in het ziekenhuis zijn opgenomen, liggen daar vooral om lichamelijk te herstellen. Maar soms is er ook een andere behoefte: een luisterend oor. Daarvoor werken twee geestelijk verzorgers in het Albert Schweitzer ziekenhuis. Op elke werkdag is ofwel Martie Ottens ofwel Joke van Voorst (of beiden) aanwezig.

Het werk van de geestelijke verzorging in het ziekenhuis is niet altijd duidelijk, niet bij patiënten en zelfs niet altijd bij zorgprofessionals. Ottens: "Sommige collega's en patiënten associëren het met de wereld van kerk en geloof, anderen kunnen zich er sowieso weinig bij voorstellen. Dit jaar zijn we daarom begonnen met presentaties op afdelingen, waarbij we ons werk verduidelijken."

Ze spreken daarbij met name vanuit de beleving van de patiënt en hoe deze zichzelf als 'gezond' ervaart. "Uit onderzoek blijkt een belangrijke dimensie daarbij spiritualiteit en zingeving te zijn", legt Ottens uit. "Dat is ons terrein bij uitstek." Van Voorst: "Wij zijn er om patiënten aan te horen, om samen te zoeken naar waar je weer houvast, een anker kunt vinden. Om zo te ontdekken wat van waarde is. Het kan gebeuren dat een patiënt weet dat het einde niet ver meer is, of wenst dat het niet ver meer is en vraagt om euthanasie. Als geestelijk verzorgers zijn we beschikbaar voor vragen en gesprekken over het leven én rondom het levenseinde."

De geestelijke verzorging werkt vooral op aanvraag vanuit verpleegkundigen en artsen. Van Voorst: "Wij zeggen tegen het personeel van de afdelingen: schakel ons in als je denkt dat jouw patiënt een luisterend oor, of iemand die een stukje met hen 'meeloopt', kan gebruiken." Maar Ottens en Van Voorst wijzen ook de patiënten op het bestaan van hun functie, om de drempel te verlagen tot het zélf aanvragen van een gesprek.

Beide functionarissen bezoeken wekelijks zo'n 20 á 25 patiënten, vooral op klinische afdelingen. "Wij zijn ook beschikbaar voor poliklinische patiënten die bijvoorbeeld een langdurig of zwaar zorgtraject doorlopen." De geestelijk verzorgers zijn daarnaast in het ziekenhuis actief in het ondersteunen van zorgmedewerkers tijdens een zogeheten 'Moreel Beraad': een evaluerend gesprek na een ingrijpende gebeurtenis. Ook adviseren zij collega's op het gebied van goede palliatieve zorg.

In het Albert Schweitzer ziekenhuis is euthanasie van oudsher beter bespreekbaar dan in veel andere ziekenhuizen. In het jaar 2017 voerden de geestelijk verzorgers 60 gesprekken met patiënten over euthanasie. Ottens: "In drie situaties werd er ook daadwerkelijk euthanasie verleend door een medisch specialist in het ziekenhuis. Dit loopt de afgelopen jaren wat terug. Dat is te verklaren uit het feit dat mensen vaak in de thuissituatie overlijden en huisartsen de vraag om euthanasie tegenwoordig ook oppakken."

(ingezonden door Albert Schweitzer ziekenhuis)

Meer berichten