Logo destemvandordt.nl


"Met het inrichten van de pop-upstore bereiken we een publiek dat niet uit ecologisch verantwoorde redenen naar het winkelcentrum gaat." (Foto: Stichting BuitenZinnig).
"Met het inrichten van de pop-upstore bereiken we een publiek dat niet uit ecologisch verantwoorde redenen naar het winkelcentrum gaat." (Foto: Stichting BuitenZinnig). (Foto: Stichting BuitenZinnig)

BuitenZinnig: Door pop-upstore anders met voedsel leren omgaan

Dordrecht - Een verschijnsel dat helemaal van deze tijd is, is de zogeheten pop-upstore, of pop-upwinkel. Het betreft hier een tijdelijke winkel die verschijnt in een bestaand, meestal leegstaand gebouw. Een dergelijke shop is ideaal om tijdelijk voor een product of dienst aandacht te vragen, zonder in een gebouw te hoeven investeren, wat permanente winkels wel doen.

In winkelcentrum Sterrenburg kwam ruimte ter beschikking en de eigenaar nam contact op met de gemeente om de ruimte tijdelijk te vullen. De gemeente deed op haar beurt een oproep via de weekkranten en de sociale media. Het oog van stichting BuitenZinnig viel hierop: een buitenkansje! De pop-upwinkel als mogelijkheid om enerzijds ons verhaal te vertellen en anderzijds vrijwillige donaties te belonen met producten die naadloos aansluiten bij de gedachte achter het VoedselBos: balsemienhoning van eigen bodem, biologische olijfolie met kruiden, zoethoutstokjes, maar ook andere producten als zelfgemaakte zeep en beschilderde bloempotten. Dat alles is nu te vinden in de stand die stichting BuitenZinnig in Sterrenburg heeft opgericht. Om de zaterdag zijn we aanwezig, maar we bekijken de bezettingstijden nog; als we deze uit kunnen breiden is dat alleen maar meegenomen. De vraag rijst natuurlijk: "Waarom een pop-upstore bezetten en niet gewoon opereren vanuit het kersverse ProefLokaal BuitenZinnig aan de Provincialeweg? Of waarom niet gewoon doorgaan met het onszelf presenteren op de vele markten zoals bijvoorbeeld die op het Vogelplein, bij het Nivonhuis De Kleine Rug of op de Boerenmarkt bij De Grindheuvel? Het antwoord is dat we graag beide willen en wel hierom: op de groene markten ontmoeten we veel mensen die sympathie hebben voor onze ideeën en er ook al het één en ander vanaf weten. Weg met de roofbouw, weg met de overproductie, een halt toeroepen aan het overconsumeren. De mensen die hier achter staan en zelf reeds proberen om te minderen met vlees, met waterverbruik en zich meer en meer bekwamen in het scheiden van afval, dat zijn vaak ook de mensen die ecologische markten bezoeken. We merken dat we vaak dezelfde gezichten zien. Dat is een mooi gegeven. Met het inrichten van de pop-upstore echter, bereiken we een publiek dat niet uit ecologisch verantwoorde redenen naar het winkelcentrum gaat. Men gaat er heen voor een stukje kip, een nieuw kapsel, of een nieuwe ordner voor de administratie, maar doorgaans niet om er te leren hoe men anders met voedsel om kan gaan. Dit publiek heeft vaak geen weet van ons bestaan en juist hen bereiken we nu ook, in ons pop-upstore in Sterrenburg. Tot zaterdag!

Meer berichten
Shopbox