De Eerste Vrije Statenvergadering wordt op 19 juli herdacht in het Hof. (foto: Arco van der Lee)
De Eerste Vrije Statenvergadering wordt op 19 juli herdacht in het Hof. (foto: Arco van der Lee)

Burgemeesters op 'elfstedentocht' langs oude vrienden

Dordrecht - Burgemeester Wouter Kolff van Dordrecht en burgemeester Pieter Verhoeve van Oudewater bezoeken vandaag, woensdag 16 mei, de steden die van 19 tot en met 23 juli 1572 deelnamen aan de Eerste Vrije Statenvergadering in Dordrecht.

De Eerste Vrije Statenvergadering is een belangrijke gebeurtenis in de Nederlandse geschiedenis, tijdens de Tachtigjarige Oorlog. Met de vergadering wilde Oranje meer steun en financiering krijgen voor zijn vrijheidsstrijd. Dit lukte: Willem van Oranje werd hersteld in zijn functie van stadhouder van Holland. Ook werd tijdens de vergadering de door Oranje gewenste vrijheid van godsdienst opgetekend.

Deelnemende afgezanten aan deze historische vergadering waren edelen, burgemeesters en schepenen uit Dordrecht, Alkmaar, Edam, Enkhuizen, Gorinchem, Gouda, Haarlem, Hoorn, Leiden, Medemblik, Monnickendam en Oudewater. Ook de watergeuzen, vrijbuiters die zich aansloten bij de opstandelingen, waren vertegenwoordigd, evenals een afgezant van Willem van Oranje.

'Wij vinden het belangrijk om aandacht te blijven vragen voor tolerantie en verdraagzaamheid. Samen met de andere 11 steden, willen we hierover met elkaar in gesprek en van elkaar leren. Deze bliksembezoekjes zie ik als een start naar hopelijk een mooi vervolg met meer samenwerking', aldus burgemeester Kolff.

De delegatie vertrekt in de vroege ochtend van 16 mei vanuit Dordrecht en zal een voor een de eerdergenoemde steden aan doen. Ook Delft wordt bezocht, omdat deze stad in 1572 als eerste de notulen meteen na de Eerste Vrije Statenvergadering heeft ondertekend. In elke stad zal een ontmoeting op het stadhuis plaatsvinden met de huidige plaatselijke burgemeester. Daarbij wordt door de burgemeesters een moderne vertaling van de notulen van 19 juli 1572 ondertekend. Dit om het belang van de Eerste Vrije Statenvergadering kracht bij te zetten en aandacht te vragen voor vrijheid en tolerantie anno nu.

Ondertekening door koninklijk paar

Eerder, op Koningsdag 2015 in Dordrecht, is deze tekst al ondertekend door Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima bij de opening van museum Het Hof van Nederland. Dit museum rond het thema vrijheid is gevestigd in het oude Augustijnenklooster, op de plek waar de Eerste Vrije Statenvergadering plaatsvond en waar deze historische gebeurtenis kan worden herbeleefd.

Peter Schoon, directeur van Het Hof van Nederland en het Dordrechts Museum, reist ook mee met het gezelschap: 'In feite is de Eerste Vrije Statenvergadering een ontbrekende pagina in de geschiedenisboeken van ons land. Een belangrijke mijlpaal die notabene in het blad Quest door vooraanstaande historici is uitgeroepen tot de belangrijkste dag uit de geschiedenis.'

Viering en herdenking op 19 juli

Burgemeester Kolff zal zijn collega's ook persoonlijk uitnodigen om op 19 juli 2018 bij de viering en herdenking van de Eerste Vrije Statenvergadering in Dordrecht aanwezig te zijn.

De festiviteiten zullen plaats vinden bij museum Het Hof van Nederland en de aangrenzende Kloostertuin. Naast een officieel programma is er tijdens dit stadsevenement een barbecue en zal er ruimte zijn voor opinie, muziek en andere kunstvormen. Dit evenement zal jaarlijks in Dordrecht gehouden worden met als vooruitzicht dat het in 2022 450 jaar geleden is dat de Eerste Vrije Statenvergadering plaatsvond.

Meer berichten