Logo destemvandordt.nl


(foto: Nanda van Heteren)
(foto: Nanda van Heteren)

Nog niet geslaagd? Tips voor je herexamen

DORDRECHT – Nu de eindexamenuitslagen bekend zijn, kan bij een hoop leerlingen de vlag uit. Er zijn ook scholieren die nóg niet geslaagd zijn, zij maken maandag 18 tot en met donderdag 21 juni één herexamen. Drie docenten van het Johan de Witt Gymnasium in Dordrecht geven tips om deze toets zo goed mogelijk te maken.

door Nanda van Heteren

Examenkandidaten kregen woensdag 13 juni te horen of ze hun middelbare schooldiploma op zak hebben. Een groot deel is geslaagd, sommigen zijn definitief gezakt en een groepje kan alsnog dit cursusjaar succesvol afronden door met het herexamen aan de eisen de voldoen.
De Rijksoverheid geeft op haar website aan dat een leerling(e) geslaagd is voor het Voorbereidend Wetenschappelijke Onderwijs (vwo), wanneer hij/zij aan vijf eisen voldoet. Het gemiddelde van de centraal schriftelijke eindexamens is een 5,5 of hoger. In de kernvakken Nederlands, Engels en Wiskunde mag maximaal één 5 zitten als eindcijfer (het eindcijfer wordt berekend als vijftig procent schoolexamencijfer plus vijftig procent examencijfer). Je mag maximaal als eindcijfer één 5 en één 4 hebben, maar het gemiddelde van de eindcijfers is een 6 of hoger. Ook moeten leerlingen voorafgaand minimaal een voldoende voor lichamelijke opvoeding en Culturele Kunstinnige Vorming (CKV) hebben en de rekentoets is afgelegd.

Leren
Jessica Abcouwer, docente Engels, geeft aan dat scholieren eerst hun emoties een plekje moeten geven voordat ze weer verder kunnen leren. Zo kijkt zij met haar leerlingen na een gesprek naar het eindexamen en geeft hierbij tips. ,,Engelse teksten lezen komen op elk niveau terug in het eindexamen, dus je onderdompelen in de taal is aan te raden. Lees bijvoorbeeld de Engelse krant of kijk het nieuws van de BBC."

Monique Tonino, docente Wiskunde: ,,Bij mijn vak komt dezelfde som niet meer terug op het eindexamen, maar de strategie achter de som begrijpen, is wel belangrijk. Dit is te oefenen door onder anderen examens te maken en ook diezelfde tijd als een examen thuis te zitten achter opgaven. Zo boots je de examensetting na."
Beide docenten vinden dat er altijd overleg moet zijn voor het vak dat herkanst gaat worden. Docent Aardrijkskunde en examensecretaris Frank Kooijman: ,,Bij ons op school krijgen leerlingen persoonlijk advies, maar de keuze is aan hen."

Tips
Abcouwer geeft als gouden tip 'carry on'. ,,Iedereen heeft wel een mening over je eindexamen, maar jij kent jezelf het beste, dus jij weet ook wat het beste voor je is." Tonino vult haar aan: ,,Bij het herexamen begin je weer op nul, je hebt hard geleerd, dus heb vertrouwen in jezelf."

Meer berichten
Shopbox