Rollen GP Flex aan stichting BuitenZinnig. Er worden nu invalidenverenigingen benaderd voor een test. (foto: BuitenZinnig)
Rollen GP Flex aan stichting BuitenZinnig. Er worden nu invalidenverenigingen benaderd voor een test. (foto: BuitenZinnig) (Foto: )

BuitenZinnig test grasbeschermer

Dordrecht - Stichting BuitenZinnig is een groot voorstander van de zogeheten circulaire economie. De herbruikbaarheid van producten staat in dit idee hoog in het vaandel.

door Thierry Dinjens, Stichting BuitenZinnig

Nu moet een project als ProefLokaal aan bepaalde voorwaarden voldoen, wil zij een plek zijn waar allerlei kwetsbare groepen op een verantwoorde wijze samen kunnen komen. Het terrein bestaat grotendeels uit grasland en waar we dit omtoveren tot vruchtbare weide of gefragmenteerd akkerland, dan nog is de bodem niet egaal en niet verhard. Dit zou betekenen dat mensen die slecht ter been zijn en die aangewezen zijn op hulpmiddelen, zoals rollators, rolstoelen of scootmobielen, moeite zouden hebben het terrein te betreden. Dit kan niet de bedoeling zijn, integendeel zelfs; juist ook voor deze mensen willen we uiterst laagdrempelig zijn, figuurlijk, maar zeker ook letterlijk.

Stichting BuitenZinnig heeft er grondig onderzoek naar gedaan of een oplossing voor de moeizaam begaanbare grond op te lossen is vanuit de circulaire economie en zij lijkt daarin geslaagd te zijn. In het dorpje Tzummarum in de provincie Friesland werd het bedrijf NPI (Nederlandse Plastic Industrie) gevonden. Dit bedrijf levert, naast allerlei producten voor land- en tuinbouw, weg- en waterbouw en wateropslag, ook producten vallen onder de noemer 'producten uit schoon afval'. Wat valt hier nu precies onder?

Elke fabriek die met plastic producten werkt, heeft zogeheten 'schoon afval'. Dit is plastic dat over is, restafval, terwijl het nooit de fabriek uit geweest is. Van dit plastic worden korrels (pellets) gemaakt en hiervan worden allerlei producten vervaardigd, waaronder een product dat op de markt wordt gebracht onder de naam 'GP Flex'; dit is een grasbeschermer, waarop zowel voetgangers als voertuigen stevige grip op de grond krijgen. Het gras groeit door GP Flex heen, zodat we het kunnen maaien.

Deze grasbeschermer is voor ProefTuin BuitenZinnig ideaal om te testen als materiaal om paden aan te leggen, die de toegankelijk tot het terrein voor iedereen vergroten. Het product wordt gemaakt door een Italiaans bedrijf (Tenax) met haar hoofdgebouw in Rivoli Veronese. Met een vertegenwoordiger is de volgende afspraak gemaakt: Tenax levert gratis rollen GP Flex aan stichting BuitenZinnig. Op haar beurt zal stichting BuitenZinnig Nederlandse invalidenverenigingen gaan benaderen, die het toegepaste product komen testen in ProefTuin BuitenZinnig.

Tenax heeft haar gedeelte van de afspraak inmiddels ingelost; dertien rollen GP Flex van twintig meter lang en twee meter breed zijn afgeleverd bij ProefLokaal BuitenZinnig. Vrijwilligster en ontwerpster Aasta de Vries heeft een tekening gemaakt aangaande de aanleg van ProefTuin BuitenZinnig.

Het is thans aan de stichting en haar vrijwilligers om de nieuwe ondergrond aan te brengen.

Meer berichten