Muizenruiters zijn torens van hooi, graan, stro en snoeihout en deze torens zijn een Luilekkerland voor de muizen. (foto: BuitenZinnig)
Muizenruiters zijn torens van hooi, graan, stro en snoeihout en deze torens zijn een Luilekkerland voor de muizen. (foto: BuitenZinnig) (Foto: )

Stichting BuitenZinnig: opgepast voor de knaagdieren

Dordrecht -  Er is een risico voor stichting BuitenZinnig, nu zij een koude kas heeft, omringd door water en grasland, met deels ook vrij hoge kruiden en her en der struikgewas: knaagdieren.

door Thierry Dinjens, Stichting BuitenZinnig

In de koude kas, die enkel zo heet omdat zij niet kunstmatig verwarmd wordt, kunnen de temperaturen behoorlijk hoog oplopen. Zeker als er de hele dag de volle zon opstaat.

Voor de gewassen in de kas, mits goed beregend, is die warmte geweldig. De planten groeien goed en vormen bloemen en vruchten. De kas staat vaak aan de zijkanten open; zo kan er verse lucht naar de planten stromen, alwaar zij de koolstofdioxide in de lucht omzetten in zuurstof. De stikstof in de lucht wordt aangewend voor hun groei en speelt een belangrijke rol in het fotosyntheseproces. De open zijkanten bieden aan bestuivers zoals vlinders, zweefvliegen en bijen ook de kans om de bloesems in de kas te bereiken.

Echter: 's nachts, als de zijkanten dicht zijn, dan worden dieren als ratten en muizen actief. Het plastic dat de kas overdekt is niet meer op alle plekken intact. Ratten en muizen zijn uitstekende klimmers en waar ratten zich door een gat van anderhalve centimeter kunnen wurmen, hebben muizen genoeg aan een gaatje van slechts vijf millimeter. Een eerste staart, waarschijnlijk van een onschuldige bosmuis, is reeds gesignaleerd in de koude kas. Er zouden ook andere knaagdieren op kunnen duiken. Echter, we willen geen gif gebruiken; beter ware het tot andere middelen over te gaan.

Oplossing

Een oplossing schuilt in de bomen, vooral essen, die reeds op het terrein van ProefTuin BuitenZinnig staan. Er is veel open landschap en ratten trippelen op en neer tussen de waterpartijen en de veiligheid van hun holen. Nu bevinden alle gewassen zich nog in de koude kas, maar wanneer zij uitgezaaid worden op het terrein, dan is er overal voedsel voor ratten. De hoge bomen lenen zich echter uitstekend voor het plaatsen van uilenkasten.

De aanwezigheid van uilen vormt een serieuze bedreiging voor de ratten.

Uilen zijn vaak bedreigd door het toenemend verkeer en het verdwijnen van natuurlijke nestplaatsen. Plaats voor hen creëren helpt zowel de uilen als ProefTuin BuitenZinnig.

Een andere oplossing lijkt olie op het vuur gooien, maar is juist heel effectief: de aanleg van zogeheten muizenruiters. Dit zijn torens van hooi, graan, stro en snoeihout en deze torens zijn een Luilekkerland voor de muizen. Ze zullen hier massaal in kruipen en wegblijven van de gewassen.

Deze muizenruiters werken als een magneet op torenvalken en steenuilen. Ook zo blijft de muizenpopulatie binnen de perken.

Meer berichten