Glas-in-lood raam dat op het Augustijnenhof hangt. (Foto: Herman van Duinen)
Glas-in-lood raam dat op het Augustijnenhof hangt. (Foto: Herman van Duinen) (Foto: Herman van Duinen)

Familiegeschiedenis onder de loep

Het Documentatie- en Kenniscentrum Augustijnenhof is  het Dordts Centrum voor Familiegeschiedenis gestart.

Door Eline Lohman

DORDRECHT - Naast het historische huizenonderzoek wordt er meer aandacht geschonken aan het genealogisch onderzoek. Het verleden van de inwoners van onze stad is terug te vinden in een rijk gevuld Dordts archief, dat ruim tien kilometer aan archieven telt. Dit is een historisch doolhof waar het Augustijnenhof meent de stamboomonderzoekers te kunnen helpen. 

"We hebben er bijna drie jaar over gedaan, maar nu is het dan toch zo ver," vertelt Jan Willem Boezeman trots. "Door de snel voortschrijdende digitalisering komen genealogen steeds minder persoonlijk met elkaar in contact, terwijl dit vooral voor beginnende onderzoekers van essentieel belang is, omdat ze van elkaar kunnen en zullen moeten leren. Achter de computer thuis kan de digitale speurtocht, ondanks de tegenwoordig goed toegankelijke bronnen, een eenzaam en moeilijk avontuur zijn want er is zóveel beschikbaar dat je al snel door de bomen het bos niet meer ziet. Er is dus al behoefte aan begeleiding door ervaren genealogen. Bij het Augustijnenhof ontstond het idee om voor de stamboomonderzoekers een fysiek trefpunt te creëren, een soort clubhuis waar men met elkaar gegevens en vaardigheden kan uitwisselen met de mogelijkheid om, al dan niet op afspraak, met ervaren genealogen op hulp bij vastgelopen onderzoek te vragen."

Drie jaar geleden betrok het Augustijnenhof het monumentale pand Hof 15, pal tegenover de ingang ven het Regionaal Archief Dordrecht, waar een voor Dordts historisch- en genealogisch onderzoek belangrijke digitale omgeving gerealiseerd werd, die de bronnen van het Regionaal Archief Dordrecht nog beter toegankelijk maken. Hiernaast heeft het Augustijnenhof een fysieke bibliotheek opgebouwd waarin nu een kleine 2.000 boeken en tijdschriften door bezoekers ter plekke kunnen worden ingezien. "Je krijgt een beter beeld van een bibliotheek als je er domweg voor staat en daar zo nu en dan eens iets uit trekt."

Het centrum krijgt ook te maken met de nieuwe privacyregels, volgens Jan Willem. "Bij publicatie van stambomen zijn er privacyregels.  Een regel is bijvoorbeeld dat gegevens van – mogelijk - nog levende personen niet worden gepubliceerd." 

Het Dordts Centrum voor Familiekunde geeft ook een genealogisch tijdschrift genaamd 'Dordts Geboren' uit. Dat tijdschrift wordt digitaal verspreid, komt twee keer per jaar uit en is gratis. Het is een tijdschrift dat gaat over 'mensen en families' uit alle lagen van de Dordtse bevolking; van burgemeester tot de scharensliep of de orgelman. "Het ligt in de bedoeling om dit tijdschrift in 2019 ook op non-profitbasis in een papieren versie uit te brengen via een abonnement en/of de Dordtse boekwinkels. De haalbaarheid daarvan wordt nog onderzocht." Elke donderdag is er een inloopdag bij het nieuwe Dordts Centrum voor Familiegeschiedenis. Zie www.augustijnenhof.nl/familiegeschiedenis.

Meer berichten