Foto:

Hans Janssen: vakantiestress in zorginstellingen

Weken van droogte, hoge temperaturen en zonneschijn: de zomer is in volle omvang tot ons gekomen. Hoewel velen nog moeten werken, voelt het al maanden alsof we al een beetje vakantie hadden. Dat maakt het werk wellicht draaglijker. Het is leuker om met mooi weer naar je werk te gaan, dan in de regen, harde tegenwind of met lage temperaturen.

Zomervakantieperiodes zijn een ware uitdaging voor planners van zorginstellingen, die met veel improvisatie en inzet de 24-uursroosters dicht moeten timmeren. Veel werknemers zitten vast aan de schoolvakantie dus iedereen wil het liefst in die periode twee of drie weken aaneengesloten genieten van de zomer. Dat is dringen. Maar tussen begrip voor je collega's en handelen in het belang van je organisatie, zit veelal een groot verschil. Daar kun je flink mee worstelen en ik weet dat de zomerperiode derhalve voor veel zorginstellingen een nachtmerrie is.

Gebrek aan goed gekwalificeerd zorgpersoneel is een groot probleem aan het worden in Nederland, waarover ik al eerder schreef. Het gebrek daaraan vertaalt zich direct naar een beperkte inzet aan het bed, op een Spoedeisende Hulp, in de verpleeghuizen en in de wijkzorg. Ook op onze ambulances moeten we voor deze periode alles uit de kast halen om acute zorg aan de inwoners van Zuid-Holland Zuid te kunnen blijven garanderen.

Het zou allemaal een stuk makkelijker zijn als de onderwijsinspectie niet zo strak in haar velletje zou zitten. Iets meer spreiding vóór en na de zomervakantieperiode zou het verschil kunnen maken. Maak ontheffing bespreekbaar voor ouders met schoolgaande kinderen die in de zorgsector werkzaam zijn. Plak voor en achter de zomervakantie een periode van drie weken, zodat werkers in de gezondheidszorg in het belang van hun werk en privéleven iets meer mogelijkheden hebben en zorginstellingen minder hoeven te woekeren met het schaarse gekwalificeerde personeel. Beter voor de patiënt, voor de zorg, voor de gestreste werkers en uiteindelijk voor ons allemaal… toch?

Meer berichten