De Grote Kerk. (foto: Arco van der Lee)
De Grote Kerk. (foto: Arco van der Lee) (Foto: )

Remonstranten trekken op 11 november Dordrecht binnen

Dordrecht – Een delegatie remonstranten in 17e eeuwse kleding vaart op zondag 11 november Dordrecht binnen. Ze zijn op weg naar een de Grote Kerk. Daar vindt een gezamenlijke dienst plaats van de Grote Kerk gemeente en de Remonstrantse gemeente Dordrecht. Daarmee komt er een eind aan een conflict dat 400 jaar geleden werd uitgevochten.

Precies vier eeuwen geleden werd in de Grote Kerk de Dordtse Synode geopend. Deze kerkvergadering wordt vooral herinnerd omdat hier de opdracht werd gegeven tot het schrijven van de Statenvertaling. Maar er werd tijdens de synode ook een kerkelijke ruzie beslecht.

In de jonge Republiek stonden remonstranten en contra-remonstranten tegenover elkaar. Stadhouder Maurits wilde hier een eind aan maken. Hij verving remonstrantse stadsbestuurders en belegde een synode in Dordrecht. Op de synode werden in het voorjaar van 1619 de Dordtse Leerregels aangenomen. Remonstranten die deze regels niet accepteerden, werden verbannen. Met twee prominente remonstranten liep het slechter af. Landsadvocaat Johan van Oldebarnevelt werd onthoofd, advocaat Hugo de Groot kreeg levenslang en werd opgesloten in Slot Loevestein. Gelukkig mocht hij regelmatig een kist met boeken bestellen.

Binnen enkele decennia verschenen er weer remonstranten in de republiek, maar formeel is deze breuk nooit gerepareerd.

De Remonstrantse kerk wil op een bijzondere manier terugblikken op de voor hen zo noodlottig verlopen Dordtse Synode. "Met elkaar willen we laten zien dat de Remonstranten er nog steeds zijn en dat het anno 2018 wel mogelijk is om samen te geloven, elkaar de vrijheid te gunnen om anders te denken en dat wij verdraagzaam naar elkaar kunnen luisteren zonder vooroordeel", stelt de kerk.

Nadat op 11 november de remonstranten van boord zijn gegaan, wandelen ze naar de Grote Kerk. Daar is een presentatie over de gebeurtenissen in 1618 en 1619, gevolgd door een gezamenlijke dienst van de Grote Kerkgemeente (de erfgenaam van de contra-remonstranten) en de Remonstranten Dordrecht. 's Middags is er tijd voor museumbezoek. De dag wordt afgesloten met een 17e eeuws concert van het De Witt Consort in de Remonstrantse kerk aan de Cornelis de Wittstraat.

De organisatie van de dag hoopt dat deelnemers in 17e eeuwse kleding komen. Voor aanmelding en informatie kan men contact opnemen via projecten@remonstrant.nl   .

Het tijdschema van de dag is hier te vinden:

https://dordrecht.remonstranten.nl/400-jaar-synode-11-november-dienst/ 

Meer berichten