Foto:

Thomas van der Es: van Haringvliet tot Spieringsluis

Dordrecht -  De afgelopen tijd ben ik regelmatig in de weer geweest met vissen. Dat deed ik samen met RAVON, de club die zich in Nederland bezig houd met onderzoek naar Reptielen, Amfibieën en vissen. Waar ik eerder dit jaar al meehielp met een visactie in de Biesbosch was ik laatst wat verder stroomafwaarts op het Haringvliet. Op de plek waar het zoete water straks zouter gaat worden.

door Thomas van der Es

RAVON voert daar op dit moment in terreinen van Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten vistellingen uit. Andere ecologen hielden zich het afgelopen jaar bezig met de vogelpopulaties op dit deel van het Haringvliet. Zulke tellingen noemen we 0-metingen.

Na velen jaren zullen de Haringvlietsluizen namelijk op een kier gaan. Dat heeft invloed op de huidige zoete situatie. Een brakke zone zal zich ophouden enkele kilometers tussen Stellendam en grofweg Middelharnis. Doordat de deuren regelmatiger open zullen staan kunnen bepaalde vissoorten weer makkelijker van zee de rivieren opzwemmen en andersom. De overgang van zout naar zoet wordt dan weer minder hard dan nu. Veel natuurlijker.

Het wordt mij steeds duidelijker hoe belangrijk dit is voor velen soorten. Vroeger zwommen er in de Rijndelta duizenden zalmen en steuren via de zoute Noordzee , vaak via de Biesbosch, richting kleine stroomloopjes om te paaien en eitjes af te zetten. Door vervuiling, rivierverleggingen, dammen , sluizen en overbevissing gaat het helaas slecht met veel vissoorten.

Het Kierbesluit is daarmee een goed stap voor natuurherstel. Tijdens de laatste telling speelde we een beetje vals. We trokken een zeegnet door de zoute Noordzee aan de andere kant van de sluizen. We vingen honderden horsemarkelen, zeebaars en … haringen! Vroeger moest het namelijk wemelen van de haringen op het Haringvliet. Veel naamgeving in de deltawateren refereert aan vroegere tijden. In de Biesbosch kennen we ook namen als Gat van de zalm, Steurgat en de Spieringsluis. Mijn droom zou toch wel zijn dat dat al die mooie namen uit het verleden weer meer recht gaan doen aan de belangrijke huidige functie van de delta voor trekkende vissoorten! De Kier is daarvoor een goed begin.

Meer berichten