De absolute topstukken komen van Jan Sluijters , ook wel pionier van het Nederlands modernisme genoemd. (foto: Dordrechts Museum)
De absolute topstukken komen van Jan Sluijters , ook wel pionier van het Nederlands modernisme genoemd. (foto: Dordrechts Museum) (Foto: "Jorgen M.Snoep 2017 ")

Collectie De Rietgors sluit eerder vanwege nieuwe tentoonstelling

DORDRECHT – De tentoonstelling Collectie De Rietgors die te zien is in het Dordrechts Museum sluit twee weken eerder voor publiek. De nieuwe einddatum is zondag 7 oktober. De eerdere sluitingsdatum is nodig in verband met de voorbereidingen voor de tentoonstelling Werk, bid & bewonder die begin november opent. Overigens blijven enkele topstukken uit de Collectie De Rietgors ook na 7 oktober te zien in de vaste opstelling van het museum.

Het is een bijzondere verzameling moderne kunst: de collectie De Rietgors, vernoemd naar het voormalige museum in Papendrecht.

De gemeente Papendrecht verwierf de collectie in de jaren '70 uit verschillende schenkingen van kunstverzamelaars, aangevuld met latere aankopen van de gemeente.

In 1977 werd het voormalige huis van een van deze verzamelaars, Nanne Harm Luigies, omgevormd tot museum De Rietgors waarin de werken een plaats kregen. Dit museum moest in 2001 helaas de deuren sluiten.

In 2017 kreeg het Dordrechts Museum de verzameling in bruikleen. Het bevat topstukken van bekende schilders uit de 20ste eeuw, zoals Jan Sluijters, Charley Toorop, Karel Appel en Corneille.

De absolute topstukken komen van Jan Sluijters (1881-1957), ook wel pionier van het Nederlands modernisme genoemd. Zijn werken uit de jaren '10 van de vorige eeuw blinken uit in kleurgebruik, zoals bij Villa Vita Nuova, het huis in Laren waar hij enkele jaren woonde en werkte.

Met zijn kunst inspireerde hij later onder andere Piet Mondriaan en ook de kunstenaars van de Cobra beweging.

Papendrecht-actie

Omdat de tentoonstelling eerder sluit, houdt het museum van 5 tot en met 7 oktober een speciale Papendrecht-actie.

Wie geboren is in Papendrecht of er momenteel woont, kan op deze dagen gratis het Dordrechts Museum bezoeken, op vertoon van een identiteitsbewijs. Wie net in Papendrecht is komen wonen en deze plaats niet op zijn of haar identiteitsbewijs heeft staan, mag op vertoon van een recent poststuk met adressering in Papendrecht gratis naar binnen.

Collectie De Rietgors is tot en met 7 oktober te zien in het Dordrechts Museum.

Meer berichten