Frank Verhoeven (voorzitter Raad van Commissarissen Rabobank Drechtsteden) Angelique Suijkerbuijk (directievoorzitter Rabobank Ridderkerk Midden-IJsselmonde), René Kerstens (directievoorzitter Rabobank Drechtsteden) en Klaas Groenendijk (voorzitter Raad van Commissarissen Rabobank Ridderkerk Midden-IJsselmonde), tekenen de intentieverklaring. (foto: pr)
Frank Verhoeven (voorzitter Raad van Commissarissen Rabobank Drechtsteden) Angelique Suijkerbuijk (directievoorzitter Rabobank Ridderkerk Midden-IJsselmonde), René Kerstens (directievoorzitter Rabobank Drechtsteden) en Klaas Groenendijk (voorzitter Raad van Commissarissen Rabobank Ridderkerk Midden-IJsselmonde), tekenen de intentieverklaring. (foto: pr) (Foto: )

Rabobanken willen één krachtige bank vormen

Regio - Rabobanken willen krachten bundelen. Om 'de kwaliteit van onze dienstverlening te versterken', is het voornemen om Rabobank Drechtsteden en Rabobank Ridderkerk Midden-IJsselmonde samen te voegen tot één krachtige Rabobank.

De voorzitters van de raden van commissarissen en de directievoorzitters hebben een intentieverklaring ondertekend. Hiermee uiten zij het voornemen om samen te gaan per 1 maart 2019. De ledenraden zijn hierover geïnformeerd en nemen half januari 2019 een besluit over het voorstel tot samengaan.

Door samen verder te gaan als één lokale bank zijn wij beter in staat kennis, kunde en kwaliteit te bundelen. "Zo ontstaat er meer tijd voor de klant. Met elkaar kunnen wij actief inspelen op de ingezette versnelling van de digitale beweging. Tegelijkertijd blijven wij in de regio sterk betrokken als maatschappelijke bank", leggen de banken uit.


De keuze voor Drechtsteden en Ridderkerk Midden-IJsselmonde is logisch omdat zij diverse raakvlakken hebben en er potentieel is om te groeien. Op diverse onderdelen werken de banken nu al samen en door de samenvoeging zal de nieuwe bank dit nog beter kunnen invullen, zo wordt verwacht.

Meer berichten