Omdat het VoedselBos in opbouw is, verschillen de werkzaamheden van week tot week en soms zelf van dag tot dag. (foto: pr)
Omdat het VoedselBos in opbouw is, verschillen de werkzaamheden van week tot week en soms zelf van dag tot dag. (foto: pr) (Foto: )

Steeds meer vrijwilligers aan de slag bij voedselbos

Dordrecht - Stichting BuitenZinnig krijgt steeds meer vrijwilligers. Dit gegeven is een goed teken, maar vereist wel enige nuancering. De aanvankelijke insteek van stichting BuitenZinnig was en is nog immer om niet zomaar een VoedselBos neer te zetten, maar een VoedselBos waarin het sociale aspect de boventoon voert. Dat 'sociale aspect' is zeer breed op te vatten.

door Thierry Dinjens, Stichting Buitenzinnig

De insteek: 'Wij zijn er voor iedereen' is veel te ongenuanceerd. Er zal immers een gedragscode komen en niet 'iedereen' wenst zich hier altijd aan te houden en dan dienen er maatregelen genomen te worden. Een gedeelte hiervan zien we reeds terug in het hek dat aan de voorkant het terrein van ProefTuin BuitenZinnig afschermt. We hebben dat hek zelf neergezet, zodat niet zomaar iedereen het terrein op kan lopen. We werken aan een ingang aan de voorkant; regels stroomlijnen nu eenmaal een organisatie.

De vrijwilligers die bij ons werkzaam zijn, komen ten dele uit de hulpverlening. Zij doorlopen programma's waarin zij werken aan zichzelf en de euvels die zij op hun wegen hebben aangetroffen. Soms hebben zij beperkingen die niet simpelweg te overwinnen zijn, maar waarmee zij zo goed mogelijk moeten proberen om te gaan. Medicatie, maar ook een zinvolle dagbesteding en sociale interactie zijn hierin in grote mate ondersteunend.

Stichting BuitenZinnig onderkent terdege dat het niet gewoon een kwestie is van 'een aantal mensen bij elkaar zetten' en dan loopt het vanzelf. Er is veel ondersteunende expertise nodig en aanwezig om mensen in kwetsbare posities hun werkzaamheden te laten verrichten bij ProefTuin BuitenZinnig.

Om zover te komen dat ook bewoners van instellingen zoals de Hoop, maar ook Yulius, Syndion of ASVZ hun draai konden gaan vinden in de werkzaamheden van VoedselBos BuitenZinnig, was het noodzaak om vele malen letterlijk ten tonele te verschijnen en te komen vertellen wat wij met VoedselBos BuitenZinnig beogen. We lieten en laten onze gezichten zien en mensen krijgen zo een beeld van wie wij zijn en waar wij voor staan. Werken met kwetsbare doelgroepen staat of valt met gedegen communicatie. We proberen de lijntjes tussen hulpverleners, leidinggevenden en andere ondersteunende diensten zo kort en helder mogelijk te houden. We zijn aanwezig bij vergaderingen van instellingen of laten even onszelf zien tijdens een intakegesprek.

Omdat ons VoedselBos heel duidelijk in opbouw is, verschillen de werkzaamheden van week tot week en soms zelf van dag tot dag. Niet iedereen kan even makkelijk omgaan met dergelijke veranderende taken. Stichting BuitenZinnig besteedt dan ook veel tijd in het aanbieden van zogeheten 'Werk op maat'. Structuur en zingeving zijn zowel universeel als persoonsgebonden.

Meer berichten