Foto:

Kloof tussen vraag en aanbod personeel in Drechtseden

Regio - Het aantal banen in de arbeidsmarktregio Drechtsteden blijft groeien, waardoor ook het personeelstekort toeneemt, meldt het UWV. De personeelskrapte doet zich vooral voor in een breed spectrum van technische beroepen. Ook de sectoren zorg & welzijn, transport, logistiek en ICT ervaren steeds meer knelpunten.

Het aantal banen in Drechtsteden groeit; zo zijn er in 2017 16.000 nieuwe vacatures ontstaan. Dat is 32% meer dan in 2016 en ruim boven het landelijk gemiddelde van 15%. De verwachting is dat er in 2018 en 2019 4.500 banen in totaal bij komen. Dit zou betekenen dat de arbeidsmarktregio Drechtsteden eind 2019 134.000 vacatures telt. Daardoor neemt ook de personeelskrapte toe, voorspelt het UWV.

In de techniek is er een groeiend tekort aan monteurs industriële machines & installaties, lassers, loodgieters en werkvoorbereiders. De zorg & welzijn sector ervaart knelpunten op het gebied van basis verpleegkundigen en verzorgenden. ICT werkgevers staan te springen om programmeurs, systeemontwikkelaars en security specialisten. Ook de transport & logistiek sector ervaart personeelskrapte: het is lastig om aan vrachtwagenchauffeurs en declaranten te komen.

De sterk groeiende bouwsector vraagt meer vakmensen. Voor bedrijfseconomische en administratieve beroepen is vooral een tekort aan specialistische functies op hoog niveau.

Toch zijn er nog steeds mensen in Drechtsteden die geen werk kunnen vinden. In december 2017 telde deze arbeidsmarktregio 4.400 WW-gerechtigden zonder dienstverband. Veel werkzoekenden hebben een economisch-administratieve achtergrond, terwijl in dit soort beroepen veel werk verdwijnt.

Ook de opleidingsachtergrond van de bijstandsgerechtigden zonder dienstverband sluit niet aan op de vraag.

"Vraag en aanbod sluit niet op elkaar aan: actie is noodzakelijk", stelt het UWV. Het vergt een inspanning van meerdere partijen. Werkzoekenden verbeteren hun vooruitzichten door werk te zoeken in andere, kansrijke(re) beroepen, zich bij- en om te scholen en de juiste zoekkanalen te gebruiken. Werkgevers kunnen hun personeelstekort verkleinen door intensiever te werven en de functie-eisen aan te passen.


Alternatieve mogelijkheden zijn onder te verdelen in drie categorieën: aanboren van nieuw talent, anders organiseren van werk en binden en boeien van personeel. Scholing en ontwikkeling staan bij veel van deze oplossingen centraal.

"De Duurzaamheidsfabriek in Dordrecht geeft daarvan een goed voorbeeld en zorgt voor een leven lang onderwijs aan de nieuwe generatie technici", aldus het UWV.

Meer berichten