The Passion in 2018. (Foto: Willem Jan de Bruin)
The Passion in 2018. (Foto: Willem Jan de Bruin)

Bijeenkomst over The Passion

DORDRECHT – Platform Dordtse kerken belegt op maandag 19 november een informatiebijeenkomst over ThePassion. Dit 'Paasspektakel' wordt op 18 april uitgevoerd in het centrum van de stad. Kerken en organisaties die willen meewerken aan activiteiten rond The Passion, zijn op 19 november om 20.00 uur welkom in de Kruiskerk aan de Vriesestraat 64.

Met het thema  'Je bent niet alleen'  legt The Passion 2019 de nadruk op aandacht voor elkaar. "Dit sluit aan bij de aandacht in onze samenleving voor eenzaamheid en de talloze initiatieven om mensen bij elkaar te brengen", stelt het Platform van Dordtse kerken.

Het platform belegt de bijeenkomst in de Kruiskerk. Al eerder maakte de voorzitter Hans Berrevoets bekend dat er een coördinatieteam is ingesteld, Daarin draaien mee: Ds. Paul Wansink (Grote kerk), pastoor Tjeerd Visser, Youth for Christ jongerenwerker Henry Schutte, Bram Naaktgeboren (scriba Wilhelminakerk), voorganger Timon Kitsz (Jozua), Wiebe van Horssen (missionaris werker) en Elly van Wenum als secretaris van het Platform Dordtse kerken.

Het Platform Dordtse Kerken heeft voor het instellen van een coördinatieteam gekozen om kerken die willen aanhaken te faciliteren. Secretaris van het Platform, Elly van Wenum, hoopt dat er op 19 november meer informatie beschikbaar komt. ,,We zullen informatie ontvangen vanuit de landelijke projectorganisatie van de EO en vanuit de gemeente Dordrecht. Ook van de zijde van het Leger des Heils, een hoofdsponsor van The Passion, wordt meer informatie verwacht over mogelijkheden om in te haken op het thema van The Passion 2019."

In de agenda is ruimte gemaakt om te brainstormen en om de eerste stappen te zetten naar een gezamenlijk activiteitenprogramma. De kerken hebben eerder ervaring opgedaan met samenwerking rond Koningsdag 2015, toen de Koning met zijn gezin in Dordrecht was om zijn verjaardag te vieren. Veel kerken in de binnenstad waren toen gastvrij open en er werd Dordts Koningsbrood aangeboden.
Het Platform voor Dordtse kerken geeft bij monde van secretaris Elly van Wenum aan dat het de bedoeling is om te komen tot een programma waarin de veelkleurigheid van alle kerken doorklinkt, met veel ruimte voor eigen initiatief.

Wie meer informatie wil ontvangen kan mailen naar info@dordtsekerken.nl .

Meer berichten