ASz-directeur Peter van der Meer: "Banken stellen steeds strengere eisen aan ons." (Foto Frederike Slieker)
ASz-directeur Peter van der Meer: "Banken stellen steeds strengere eisen aan ons." (Foto Frederike Slieker) (Foto: )

Ziekenhuis moet miljoenen besparen

Dordrecht -  Het Albert Schweitzer ziekenhuis (ASz) is genoodzaakt in 2019 zeven miljoen euro aan kosten te besparen. Alleen zo is te voorkomen dat het ziekenhuis in dat jaar in de rode cijfers belandt.

De jaaromzet van het ziekenhuis is ruim 350 miljoen euro, bijna een miljoen euro per dag. "Bij die forse omzet houden wij een bescheiden resultaat over van enkele miljoenen", aldus bestuursvoorzitter Peter van der Meer. "De marges in de zorg zijn klein en dat is terecht. Een zorgorganisatie moet zo veel mogelijk van het beschikbare geld uitgeven aan patiënten en geen grote winsten maken."


Toch is een ruim positief jaarresultaat belangrijk voor een ziekenhuis, geeft Van der Meer aan. "De banken, waar wij langlopende schulden hebben uitstaan, eisen van ons een bepaald eigen vermogen. Op dit moment hebben wij 65 miljoen euro achter de hand om eventuele klappen op te vangen. Dat is een fortuin, maar voor de banken is het nog niet genoeg. We moeten meer sparen. Onze winstgevendheid moet structureel van de huidige 0,8 procent naar 2 procent. Daarvoor zullen we flink in de kosten moeten snijden."


Naast de zeven miljoen besparing in 2019, moet het ASz daarom ook vanaf 2020 zes miljoen euro extra per jaar gaan overhouden om toe te kunnen voegen aan het eigen vermogen. "Doen we dat niet, dan kunnen we niet meer bijlenen om te investeren in toekomstige kwaliteit en innovatie."


De ziekenhuisdirectie presenteert deze weken een 'herstelplan' aan het personeel. Zij geeft daarbij aan dat de benodigde besparing niet mogelijk is zonder ook te snijden in banen. Bestuursvoorzitter Peter van der Meer: "We kijken zorgvuldig waar dat kan. Het ligt niet voor de hand dat dit nogmaals in de zorg zal zijn, eerder in overkoepelende en ondersteunende diensten."

Het ASz schrapte de afgelopen jaren 100 medewerkers op zorgafdelingen als direct gevolg van de invoering van het Elektronisch Patiëntendossier. Onder meer polikliniekassistenten zagen hun functie verdwijnen.

Flevoland

Van der Meer benadrukt dat een scenario zoals in Amsterdam en Flevoland – waar onlangs twee ziekenhuizen failliet gingen – totaal niet aan de orde is.

"Het is niet te vergelijken. Wij hebben een eigen vermogen, hoge kwaliteit, een onmisbare positie in de regio en het vertrouwen van banken en verzekeraars. Maar we zijn net niet winstgevend genoeg volgens de steeds strengere eisen, hoewel we sinds 2009 nooit een jaar hebben afgesloten in de rode cijfers."

De directeur van het ASz benadrukt dat kwaliteit en patiëntveiligheid bovenaan staan. "Je ziet aan de recente ranglijsten van het AD en Elsevier dat wij er in slagen om zeer goed werk te leveren, ook al zijn we financieel nu niet op de gewenste sterkte."

(ingezonden)

Meer berichten