Het aantal patiënten dat in het weekeinde in Zwijndrecht opgenomen is, zou in Dordrecht 'erbij passen'. (Foto Frederike Slieker)
Het aantal patiënten dat in het weekeinde in Zwijndrecht opgenomen is, zou in Dordrecht 'erbij passen'. (Foto Frederike Slieker) (Foto: )

Albert Schweitzer: 'Patiënten van Zwijndrecht naar Dordt'

Dordrecht - Het Albert Schweitzer ziekenhuis (ASz) onderzoekt onder meer of het wenselijk is om de locatie Zwijndrecht op zaterdag en zondag te sluiten. Het zou één van een flink aantal manieren kunnen zijn om de noodzakelijke, structurele kostenbesparing van 7 miljoen euro te behalen. Ook wordt bekeken of de locatie Ridderkerk, met poliklinieken in een gezondheidscentrum, moet blijven bestaan.

In Zwijndrecht worden nu elk weekeinde twee verpleegafdelingen al samengevoegd tot één, omdat de bezetting op die dagen tot onder de 50 procent daalt. Er zijn dan gemiddeld twintig patiënten opgenomen. "Op diezelfde dagen hebben we op locatie Dordwijk genoeg capaciteit om twintig patiënten extra te huisvesten", zegt directeur Peter van der Meer. "Als hiermee een grote besparing mogelijk blijkt, moeten we er serieus naar kijken."

De banken, waar het ASz langlopende leningen heeft uitstaan, eisen dat ziekenhuis een groter eigen vermogen ('reservepotje') opbouwt dan de huidige 65 miljoen euro. Hoewel het ziekenhuis in tien jaar tijd nooit verlies heeft geleden, is het toch genoodzaakt om het rendement op te krikken. De afgelopen week presenteerde het ASz-bestuur een financieel herstelplan aan het personeel, waarin manieren omschreven staan om enerzijds minder geld uit te geven en anderzijds de opbrengsten te verhogen.

"Wij zijn voor zorgverzekeraars een relatief goedkoop ziekenhuis, we moeten kijken of we betere prijsafspraken kunnen maken", aldus Van der Meer. "Ook gebeurt het elk jaar dat wij zorg bieden die door de zorgverzekeraars niet vergoed wordt, onder meer doordat we het van tevoren afgesproken aantal behandelingen overschrijden. Vaak gaat het om erg dure ingrepen die wij dan dus zelf moeten bekostigen. Dat gaan we in de toekomst zo veel mogelijk voorkomen door beter te plannen. Het zal niet gebeuren dat we patiënten van bepaalde verzekeraars aan het eind van het jaar gaan weigeren omdat de zorg 'op' is. Wel zullen we tussentijds het gesprek aangaan met verzekeraars, dat als we fors meer patiënten van hen helpen dan verwacht, daar ook iets tegenover moet staan."

Op dit moment wordt ook een analyse gemaakt van de overheadkosten, dat zijn de kosten die niet direct verbonden zijn aan het zorgproces. Naar verwachting zal in dat segment sprake zijn van verlies van banen. Eind januari is duidelijk welke afdelingen en activiteiten worden ingekrompen.

Meer berichten