Foto:

Thomas van der Es: Een ruigpootbuizerd! Wat een beest!

Dordrecht - Al enige tijd kun je in de Biesbosch een ruigpootbuizerd bewonderen! Een neefje van de 'gewone' buizerd. Het is een schaarse wintergast in onze contreien. In de zomer verblijven ze langs de ruige kusten van Noorwegen of in de uitgestrekte toendrazone van Finland, Zweden en Rusland.

Op dit moment verblijft er een honkvaste ruigpootbuizerd in de Biesbosch. Hij jaagt vooral in polder de Kroon-en de Zalm. De zoveelste bijzondere vogel die zich in het doorstroomgebied van de Noordwaard ophoudt.

Het gebied waar de vogel dagelijks jaagt is erg muizenrijk. Rijkswaterstaat is eigendom van het gebied en er is eigenlijk maar één voorwaarde. Het moet kort de winter in. Dat betekend dat het zich kan ontwikkelen tot grasland. Bij heel hoog water kan er dan extra rivierwater opgevangen worden of doorheen stromen.

Er wordt nu laat gemaaid en er wordt geen gebruik gemaakt van kunstmest. Voor weidevogels een walhalla! Het levert in het voorjaar massa's veldleeuweriken , tureluurs en kieviten op. Een jodelende wulp en een broedpaartje zomertaling waren leuke verrassingen dit voorjaar.

Nu het winter is blijven de roofvogels en andere muizeneters over. Regelmatig jagen er grote zilverreigers, torenvalken en blauwe kiekendieven. Die hebben deze winter gezelschap gekregen van die stoere ruigpootbuizerd.

De vogel is te herkennen aan zijn diepdonkere buik, witte staart, donkere ronde vlekken onder de vleugel en de ruig bevederde poten. Als die gaat jagen positioneert hij zich door te bidden. Met diepe vleugelslagen blijft die stil hangen. Met een stootduik richt die zich dan op een veldmuis of woelmuis. Vorige week kwam ik zelfs twee ruigpootbuizerds tegen. Met een beetje geluk en als er geen gekke dingen gebeuren (sneeuw) zullen de vogels hier blijven overwinteren. Nog veel kansen dus om deze 'mini-arendjes' te bewonderen. Een buitenkans, want aan het eind van de winter zullen ze weer richting het hoge noorden trekken om zich tegoed te doen aan bijvoorbeeld lemmingen! Wat een beest!

Meer berichten