Wanneer wordt de eerste bever gezien in de Nieuwe Dordtse Biesbosch? (foto: Thomas van der Es)
Wanneer wordt de eerste bever gezien in de Nieuwe Dordtse Biesbosch? (foto: Thomas van der Es) (Foto: Thomas vd Es)

Vooruitblik op de Nieuwe Dordtse Biesbosch

door Thomas van der Es

Dordrecht - Het jaar van de Nieuwe Dordtse Biesbosch! Dat moet 2019 worden. Een gebied wat zich uitstrekt tussen de Westhaven en de Otterpolder is de afgelopen jaren klaargemaakt om als buffer te dienen tussen de stad en de ´echte´ Biesbosch. Eén van de eerste beweegredenen tot ontwikkeling was het verbinden van de Dordtse Biesbosch aan de westkant met de Sliedrechtse Biesbosch aan de oostkant van het Eiland van Dordrecht. In de ruim 25 jaar planvorming kwamen er steeds meer doelstellingen bij.  De verbetering van de  waterkwaliteit was daar één van , maar ook recreatieve mogelijkheden bij de stad.  Inmiddels is er een , door mensenhanden gemaakt, binnendijks landschap ontstaan waar hopelijk snel ijsvogels, roerdompen zullen leven. Wanneer wordt de eerste bever gezien? Dat allemaal op loop en fietsafstand vanuit Dordrecht. Ik kijk erg uit naar zo'n eerste jaar! 

Zeker de start van natuurontwikkeling is boeiend om te volgen. Je hoeft op sommige soorten en landschappen niet lang te wachten. De magnetische werking van de Nieuwe Dordtse Biesbosch zit hem vooral in water! Dat zal ervoor zorgen dat vogels, insecten, amfibieën en vissen snel hun intreden zullen gaan doen. Hoe hoger het waterpeil , hoe beter voor veel dieren. De ontwikkeling van een moerasachtige vegetatie en bijbehorende rietvelden trekt de komende jaren misschien wel roerdompen en blauwborsten naar het gebied. Daarnaast zin er tal van recreatieve mogelijkheden, die er in het verleden niet waren. Een fietsrondje eiland van Dordrecht kan nu zowel langs binnendijkse als buitendijkse Biesbosch natuur.

Het gebied zal als volgt gaan werken. Via een zogenaamde hevel ( een soort pompgebouw) wordt water via de Nieuwe-Merwede de polder ingepompt. Dat rivierwater bevat slibrestjes. Dat meegevoerde slib zakt weg in de zogenaamde bezinkplas aan de noordoostkant van het Nieuwe Dordtse Biesbosch ter hoogte van de Oosthaven. Op deze manier stroomt relatief schoonwater richting natuurgebied, maar ook richting de stad en landbouw. Het riet wat zich zal ontwikkelen heeft bovendien een zuiveringsfunctie. Met al die buitendijkse Biesbosch natuur met op veel plekken zoetwatergetijden, is dit toch echt andere koek. Een uitdaging voor ons  boswachter. Daarom zo benieuwd naar 2019!  

Meer berichten