(tekst en foto: Stichting BuitenZinnig)
(tekst en foto: Stichting BuitenZinnig) (Foto: )

Grote bedrijvigheid gaande bij ProefTuin BuitenZinnig

Dordrecht - Er is inmiddels, Zo u weet, grote bedrijvigheid gaande bij ProefTuin BuitenZinnig; vrijwilligers ontvouwen plannen van de ontwerpster, allerlei dames en heren met verschillende achtergronden volgen er een dagbestedingsprogramma en er worden broden uitgedeeld aan de hongerige medemens. Andere plannen, zoals de aanplant van bomen en de bouw van de yurt wachten op het juiste tijdstip.

Toch mogen we niet uit het oog verliezen dat stichting BuitenZinnig niet de enige 'speler' is met plannen. Er zijn processen gaande waaraan geen overleg vooraf gaat. Het zijn de wetten van de natuur.

Een goed voorbeeld hiervan treffen we aan bij onze (koude) kas. Binnen bepalen wij de gang van zaken: planten staan in potten of in bakken, gereedschap ligt er netjes opgeslagen, het worteldoek wordt gecontroleerd op de aanwezigheid van muizen (wat gelukkig erg meevalt) en ruimtes worden heringedeeld om er droog te kunnen werken.

Het is dan ook niet de binnenkant, maar de buitenkant van de kas die ons even met de neus op de feiten drukt. Het plastic dat over de kas gespannen is, is niet overal even heel meer en staat niet overal strak. Er zijn wat scheurtjes her en der en op sommige plekken blijft hier wat water in staan of houden de scheurtjes verwaaid blad vast. Vrijwel onmiddellijk speelt de natuur hierop in door er zaden te laten ontspruiten.

Wie de kas goed bekijkt, ziet op veel plekken het robertskruid opduiken. Dit kruid, waarvan sommige bladeren de neiging hebben om rood te kleuren, stelt weinig eisen aan de omgeving waarin zij wortel schiet: een beetje schaduw, een handjevol vochtige voedingsbodem en wat zonlicht en het kruid schiet in de richting van het blauwe, dan wel grijze zwerk.

We ondervinden daar geen last van, maar we krijgen wel een belangrijke les: Plannen zijn leuk, er is altijd ook nog de realiteit. En die realiteit is dat de natuur zich niet laat tegenhouden. Het robertskruid beperkt zich niet tot de kieren en gaatjes in het kaszeil; ook in de voormalige moestuin aan de voorkant van de kas schiet het kruid op, veel groter daar het er veel meer bodem bereikt.

Dit zal ten allen tijde het scenario zijn tijdens de bouw, maar ook het bestaan van ProefTuin BuitenZinnig. We kunnen van alles planten en plannen, de natuur houdt er haar eigen plannetjes op na. Waar wij grond bewerken ten einde er iets te kunnen planten, zal de natuur ons immer trachten voor te zijn. Het is een ware uitdaging om naar tevredenheid met haar samen te werken.

(door Thierry Dinjens, Stichting BuitenZinnig)

Meer berichten