Storm trekt over het VoedselBos

door Thierry Dinjens, Stichting BuitenZinnig

Dordrecht - Het is maart en de storm heeft reeds over ons land geraasd. Geen fijne omstandigheden als je naar buiten moet en een hele uitdaging voor een project als VoedselBos BuitenZinnig.

In het ontwerp van onze ProefTuin hebben we uiteraard ingespeeld op de aanwezigheid van wind. Een aantal struiken zal gaan dienen als natuurlijke windwering en we hebben het geluk dat het terrein niet geheel vlak is. We kennen reeds een aantal hoogteverschillen, waardoor de eerste hectare die we nu gaan beplanten, in een luwte ligt. Niet enkel door de heuvels maar ook door de gebouwen waartussen de grond ligt.

Toch geeft dat geen garantie als er sprake is van een heuse storm of van sterke rukwinden. Hoge bomen, zeker als zij reeds ziek zijn of aangetast door zwammen, kunnen als luciferhoutjes knappen en omwaaien. Enerzijds is dat gevaarlijk; afgerukte takken kunnen flinke schade aanrichten aan gewassen, de kas, de (nog te bouwen) yurt en als we niet voorzichtig zijn, ook aan ons en onze vrijwilligers. Anderzijds is de storm ook een strenge heelmeester. Zij maakt duidelijk welke bomen ziek zijn en haalt hen voor ons weg.

In een normaal bos wordt er steeds meer toegepast door het bosbeheer dat bomen en takken na een storm gewoon blijven liggen, mits ze geen wandel- of fietspanden blokkeren. De bomen vormen een nieuwe voedingsbodem voor allerlei zwammen en ongewervelde dieren, die een belangrijke rol spelen bij de vertering van plantaardig materiaal in het bos.

In ProefTuin BuitenZinnig zal dat proces wellicht wat gerichter plaats gaan vinden: de ProefTuin staat straks vol met gewassen, gegroepeerd in zogeheten plantengildes (samenwerkende groepen van kruiden, struiken en bomen). Deze kunnen flink beschadigd worden en zullen dus beschermd dienen te worden. Ook ons rolstoeltoegankelijke pad dient ten allen tijde gevrijwaard te blijven van takken en bladeren.

Dit betekent echter niet dat we het afgeknapte hout niet kunnen gebruiken. Dood hout biedt altijd mogelijkheden om de biodiversiteit in de ProefTuin te verhogen. We kunnen stammen en takken bij elkaar leggen in een takkenril, we kunnen afgerukte bladeren verzamelen en er composthopen van maken of bladerhopen om egels in te laten overwinteren.

Storm zorgt er ook voor dat allerlei zaden de grond in waaien daar, waar eerst nog bomen stonden. Dat lijkt handig, maar VoedselBos BuitenZinnig valt onder de landbouw en niet de bosbouw, dus we moeten haar niet zien als bos, maar als eetbare bosrand. Onze vruchtdragende gewassen verdienen aandacht en bescherming.

Als we daar hard aan werken zal het ons en ProefTuin BuitenZinnig zeker voor de wind gaan.

Meer berichten