Avond over vervoer gevaarlijke stoffen met Europarlementariër Esther de Lange

Dordrecht - Het vervoer van gevaarlijke stoffen dwars door Dordrecht en omgeving is een belangrijk politiek onderwerp in de Drechtsteden. Welke rol kan Europa hierin spelen? Deze vraag legt het CDA Dordrecht voor aan Europarlementariër Esther de Lange tijdens een openbare thema-avond.

De avond wordt gehouden op donderdag 11 april om 20.00 uur in Zalencentrum Pauluskerk, Albertine Agnesstraat 2.

Tijdens de avond komt aan de orde welke rol Europa kan spelen, specifiek voor onze stad Dordrecht en de Drechtsteden. "Dordrecht is ingebed tussen snelwegen, waterwegen, (chemische) industrie met alle problematiek rond gevaarlijke stoffen en fijnstof die dat met zich meebrengt. Denk ook aan de discussies rond het spoor en de gif treinen die dwars door de stad rijden. Het zijn al jaren zorgenkindjes op lokaal en provinciaal niveau. Esther de Lange zal graag toelichten wat het CDA in Europees verband voor onze regio kan betekenen", kondigt het Dordtse CDA aan.

Ook andere Europese thema's komen aan de orde. "Hoe kunnen we ontwikkelingen als Brexit en de samenwerking met politieke partijen uit landen als Hongarije duiden en hoe verhoudt zich dat tot de christendemocratische principes van het CDA?"

Esther de Lange is Europarlementariër, Vicepresident van de EVP en delegatieleider van het CDA in het Europees Parlement.

Meer berichten