In de ProefTuin zijn veel fruitbomen geplaatst. (foto: BuitenZinnig)
In de ProefTuin zijn veel fruitbomen geplaatst. (foto: BuitenZinnig) (Foto: )

ProefTuin BuitenZinnig: elke boom is een complete leefwereld

door Thierry Dinjens, Stichting BuitenZinnig

Dordrecht - Nu we volop bezig zijn met de aanplant van ProefTuin BuitenZinnig ontstaat er een milieu waarbinnen we de biodiversiteit van de ProefTuin, maar ook van de hele (directe) leefomgeving kunnen vergroten. 'Biodiversiteit' is een begrip dat het makkelijkst te definiëren is als: de verscheidenheid der levensvormen en hun samenhang.

Neem nu bijvoorbeeld een boom, een fruitboom zoals deze thans wortelen in de ProefTuin. Een fruitboom is niet een op zichzelf staand organisme. Een boom wortelt in de aarde en haalt hier water en voedingsstoffen uit. De boom maakt, onder invloed van zonlicht zuurstof met zijn bladgroen en neemt koolstofdioxide op. Er is echter veel meer gaande.

Elke boom is een leefwereld voor talloze andere organismen, zowel tijdelijk als permanent: een boom is een rust- en nestplaats voor vogels. Talloze insecten gebruiken de boom als schuilplaats, voedselbron, schaduwplek en een beschutte plek om te paren. Een boom trekt nectar minnende insecten met zijn bloesems en woelt de bodem los met dikke wortels. In deze grond leven mieren en allerlei ongewervelden. Een boom laat herfstblad op de bodem vallen, voedsel voor wormen en talloze paddenstoelen.

Er zijn ook organismen die samenwerken met een boom. Sommige zwammen wikkelen hun schimmeldraden rond de wortels van bomen. Beide organismen komen in de bodem verschillende mineralen tegen en ze wisselen deze uit met elkaar. Andere zwammen 'knagen' aan bomen totdat deze sneuvelen, waarna er plaats ontstaat voor nieuwe zaailingen om te ontkiemen in de door de boomresten vruchtbaar gemaakt grond.

In de ProefTuin kennen we niet enkel fruitbomen, maar zijn er eetbare planten te vinden in zeven verschillende groeilagen: hoge bomen, lage bomen, struiken, kruidenlaag, knolgewassen, bodembedekkers en klimplanten. Al deze lagen kennen gewassen die op eenzelfde wijze als de fruitboom in het voorbeeld samenwerken met andere organismen, hen voeden of juist door hen worden tegengewerkt.

Elk organisme is in feite bezig met de eigen groei, de eigen voortplanting en dus de voortgang van de eigen soort. Waar men elkander helpt is dit in eerste instantie uit eigenbelang.

Stichting BuitenZinnig gebruikt een voedselbosachtige ProefTuin juist om aan te tonen dat we elkaar kunnen helpen, niet uit eigenbelang, maar uit compassie, empathie en naastenliefde.

De ProefTuin is, als deze eenmaal in volle glorie er staat, een afspiegeling van een maatschappij zoals deze waarin wij leven. Er is oorlog en vrede, er is honger en overdaad, er is samenwerking en er zijn tegenstrijdige belangen. Bij ons, de stichting en onze vrijwilligers is dit niet minder, doch wij streven naar saamhorigheid, naar wederzijds respect en een leven vol vruchtbaarheid.

Meer berichten