Foto:

Roger Dewandeler schrijft 'Eerherstel voor Thomas'

Dordrecht - In zijn nieuwe boek 'Eerherstel voor Thomas' laat de Dordtse predikant predikant Roger Dewandeler aan de hand van kernbegrippen uit de filosofie, bijbelse figuren en moderne theologen zien zien dat geloof en twijfel onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn.

Twijfelen en geloven zijn niet met elkaar in strijd, zij gaan juist hand in hand. Vragen stellen, nuanceren, erkennen dat niemand de waarheid in pacht heeft zijn essentieel voor een constructieve houding, ook in het kader van het geloof. Om vanuit een christelijke achtergrond een bijdrage te leveren aan de grote vraagstukken van deze tijd, moeten we ons gezonde verstand gebruiken en vooral in dialoog durven treden, stelt de auteur.

Het boek verscheen oorspronkelijk in het Frans als 'Spiritualité du doute'

Roger Dewandeler studeerde in Brussel en Luik. Hij is predikant van de Protestantse Kerk in Nederland voor de Waalse gemeente van Dordrecht, Breda en Middelburg. In Dordrecht houdt deze eeuwenoude gemeenschap Franstalige diensten in de Trinitatiskapel.

Dewandeler is ook gastvoorganger bij de Remonstranten. Eerder werkte hij in Zwitserland en België.

'Eerherstel voor Thomas' (ISBN 9789023956815) telt 128 pagina's en kost in de boekwinkel 12,99 euro. Het is een uitgave van KokBoekencentrum in Utrecht.

Meer berichten