De oude hofstee Haaswijk. (foto: BuitenZinnig)
De oude hofstee Haaswijk. (foto: BuitenZinnig)

ProefTuin BuitenZinnig in de schaduw van oude hofstee

door Thierry Dinjens, Stichting BuitenZinnig

Dordrecht - Alhoewel stichting BuitenZinnig toch al ruim een jaar aan een VoedselBos / ProefTuin werkt op het terrein van Dorp de Hoop, krijgen we nog vaak de vraag waar we nu precies te vinden zijn. Om daar enig licht op te werpen gaan we even terug in de tijd.

Dordrecht - Op de hoek van de Oudendijk en de Provincialeweg vinden wij op een kaart uit het jaar onzes Heren 1611 een huisje terug waar bomen omheen staan. Dit huisje verandert zeventien jaar later in buitenplaats Haaswijk, het zomerverblijf van de toenmalige burgemeester van Dordrecht, Damas van Slingelandt. Bijna honderd jaar later wordt er ook een boerderij gebouwd op de plaats waar reeds eerder een boerenhofstede stond.

In 1785 wordt het herenhuis afgebroken maar de boerderij blijft bestaan. De akkerbouwers nemen het over van de rijke heren. De boerderij, in navolging van de hofstede, 'Haaswijck' geheten kent heel wat boerengeslachten door de jaren heen. In 't Veld, Molendijk, Kluifhoofd en Tak, allemaal boerenfamilies die getracht hebben om een eerlijke boterham te verdienen op de jonge rivierklei van het toenmalige Dordtse land.

De boerderij bestaat nu nog, maar doet niet meer dienst in de agrarische tak. Zij kwam in 1993 in het bezit van stichting De Hoop en na verloop van tijd verrees er op die plaats een heus dorp, voor de behandeling en begeleiding van mensen die kampten en nog immer kampen met psychische en sociaalmaatschappelijke problematieken, al dan niet gerelateerd aan middelengebruik.

Het is uiteraard opmerkelijk dat juist hier, waar hulpverlening het over heeft genomen van de landbouw, stichting BuitenZinnig een geheel eigen wijze van hulpverlening combineert met eveneens een voor ons land nog redelijk unieke en nieuwe vorm van landbouw: het VoedselBos.

Waren honderden jaren lang gras en gewassen elkaar afgewisseld hebben, wijkt nu, als in een zich voortzettende golfbeweging, wederom het gras voor gewassen. Eenjarige planten die hetzelfde jaar nog geoogst worden, maar ook struiken en bomen, zoals deze in vroeger tijden ook aanwezig waren in het boerenland. Vroeger, toen alles nog kleinschalig was en op de eerste plaats voor eigen gebruik was er nog lang geen sprake van de nu zo aanwezige en inmiddels ook verfoeide monocultuur. De boeren hadden akkers vol gewassen met allerlei kruiden ertussen. Er waren veewerende wallen, er was brem op het terrein om bezems van te maken, er liepen kippen en ganzen, men sprokkelde brandhout op het eigen land.

Het is hier waar die traditie door stichting BuitenZinnig in ere hersteld wordt. Fruitbomen en akkergewassen herleven, onder de schaduw van de oude hofstee Haaswijck.

Meer berichten