Na afloop van de bijeenkomst op het Ministerie werd een groepsfoto gemaakt bij een op waterstof rijdende auto op de foto. (foto: pr)
Na afloop van de bijeenkomst op het Ministerie werd een groepsfoto gemaakt bij een op waterstof rijdende auto op de foto. (foto: pr) (Foto: )

Werkgevers: vijf of zes waterstof-vulstations in Drechtsteden

Dordrecht -  Werkgevers in de Drechtsteden hebben het voortouw genomen om binnen een tijdsbestek van drie jaar, vijf a zes waterstof-vulstations te realiseren in de Dordtse regio. Dit milieuvriendelijke initiatief is ontstaan aan een van de innovatietafels van Werkgevers Drechtsteden (WD).

Leden van de WD zijn samen aan de slag gegaan en hebben ook andere partijen, zoals onder meer lokale overheden, weten te enthousiasmeren om aan te haken. Het motto bij Werkgevers Drechtsteden was: 'de richting die we op moeten is onontkoombaar maar biedt ook kansen'.

Aan de andere kant heb je het al snel over een investering van 1,3 tot 1,5 miljoen euro voor een enkelvoudig waterstof-vulstation voor personenauto's. Dat hoest je niet zomaar even op. Volgens een van de initiatiefnemers van de WD is het project dan ook groter dan jezelf, dat kun je niet in je eentje doen. WD-voorzitter Jacob Klink vertelde desgevraagd dat ze met dit initiatief willen doorpakken. We hebben dan ook tegen elkaar gezegd dat als een bedrijf, organisatie of gemeente niet meteen wilde aanhaken we dan door gingen naar de volgende.

Het heeft ertoe geleid dat er een convenant is afgesloten met diverse partijen in de regio en eind van dit jaar, of begin volgend jaar, de aanvang zal plaatsvinden voor de realisatie van het eerste waterstof-vulstation in de regio.

Het is de bedoeling dat deze, ter hoogte van de Peugeot garage en Van der Wees, komt bij Van Twist aan de Laan der Verenigde Naties in Dordrecht. De doelstelling is dat deze in de loop van volgend jaar operationeel is.

Maandag 27 mei presenteerde een afvaardiging van Werkgevers Drechtsteden, de Economic Development Board Drechtsteden en wethouders Jacqueline van Dongen (Zwijndrecht) en André Flach (Hendrik-Ido-Ambacht) het plan op het Ministerie van Infrastructuur en Milieu. Hier werd het plan positief en enthousiast ontvangen. De vertegenwoordiger namens het Ministerie complimenteerde de initiatiefnemers en zegde toe om langs te komen in de Drechtsteden en om met elkaar in contact te blijven.

Dit initiatief moet wat de WD betreft niet beperkt blijven tot tankstations voor personen auto's, maar ook andere vervoersmodaliteiten moeten hiervoor benut gaan worden.

(door Liny-Anne Moree)

Meer berichten