Tussen alle aanplant komen ook spontaan planten op die we zelf niet ingevoerd hebben. (foto: BuitenZinnig)
Tussen alle aanplant komen ook spontaan planten op die we zelf niet ingevoerd hebben. (foto: BuitenZinnig) (Foto: )

De benen strekken in de ProefTuin

door Thierry Dinjens, Stichting BuitenZinnig

Dordrecht - De ProefTuin van stichting BuitenZinnig is hard op weg om een voor het publiek ontvankelijke plek te worden. Met de bedoeling om de ProefTuin voor iedereen toegankelijk te maken, zijn er vorig jaar matten ingelegd die thans overwoekerd zijn door gras, dat op haar beurt weer zo wordt afgemaaid, dat er groene paden ontstaan zijn. Tussen de aangeplante plantgildes (samenwerkende kruiden, struiken en jonge bomen) liggen paden van houtsnippers. Dit ziet er niet enkel fraai uit; de houtsnippers zelf zullen na verloop van tijd vergaan en opgaan in de bosbodem. In het proces van verval vormen zij voeding voor zowel bacteriën als een keur aan zwammen.

Om onze bezoekers en vrijwilligers een prachtige plek te geven om even de benen te strekken en heerlijk in het zonnetje te zitten, ligt de eerste prioriteit thans bij de aanleg van een terras.

In de wijk Stadspolders zijn in de zomer van 2018 de erven opgehoogd en de tegels die daar uit zijn gehaald zouden vernietigd worden. Gelukkig mag stichting BuitenZinnig deze tegels hergebruiken en we maken er een vlak, rond terras van. Dit doen we deels zelf, deels krijgen we, gratis, de medewerking van Allgroen, bij de egalisering en aanleg.

Het terras zal een plek worden van samenkomst na gedane arbeid. Ook die mensen voor wie het al een hele stap is om überhaupt aanwezig te zijn, een belangrijke stap waarmee zij uit hun sociale isolement komen, vinden een plekje tussen de mensen op het terras.

Tussen alle aanplant komen ook spontaan planten op die we zelf niet ingevoerd hebben, maar die deels wel eetbaar zijn en vrijwel allemaal fraaie bloemen dragen en zeker allemaal een eigen verhaal hebben: oranje havikskruid, witte krodde, boterbloemen, kamille en voederwikke. Allemaal spontane pioniers die besloten hebben om juist hier wortel te schieten. Soms als enkeling, vaak ook massaal.

Het mooie hiervan is dat één ieder kan aanschouwen dat elke plant een eigen bloei- en groeiwijze heeft. Elke plant heeft een geheel eigen strategie gevonden om succesvol te zijn. En dit gegeven geldt uiteraard ook voor ons. Elk mens kent eigen strategieën om te komen tot eigen succes. Net als de planten stuiten ook wij op belemmeringen die een beroep doen op ons probleemoplossend vermogen.

De ProefTuin is, zoals we al vaker gesteld hebben, een afspiegeling van een samenleving in het klein: een plek om de handen uit de mouwen te steken, een plek om te verpozen en ons te laten verwonderen, om samen te wortelen en ieder voor zich te groeien naar ons eigen licht.

Meer berichten