Nieuwe naam en slogan voor Missie Dordt

Dordrecht - 'Goed nieuws voor de stad' – dat is de nieuwe slogan van Missie Dordt, een interkerkelijke stichting voor missionair werk op het eiland van Dordrecht.

De stichting wil de presentie en relevantie van de Dordtse Kerken in de samenleving vergroten. Zo was Missie Dordt nauw betrokken bij The Passion en diverse initiatieven rondom het thema #jebentnietalleen. Onlangs besloot het bestuur van de stichting Dordtse Evangelisatie tot wijziging van de naam, slogan en huisstijl.

"Met een fris elan wil Missie Dordt invulling geven aan haar hoofddoelstelling: het verbinden, ondersteunen en stimuleren van kerken en geloofsgemeenschappen in het zijn en verkondigen van goed nieuws. Veel Dordtenaren ervaren eenzaamheid. Anderen zijn op zoek naar zingeving en lopen rond met levensvragen. De kerk is bedoeld als plek van ontmoeting en een plaats waar mensen kunnen ontdekken wat het christelijk geloof zoal te bieden heeft", zo vat Missie Dordt samen.

Op 29 mei vond in de Grote Kerk te Dordrecht de Nationale Synode plaats. Een historische gebeurtenis, waar zo'n 40 kerken een verklaring van verbondenheid hebben ondertekend. "Wij aanvaarden samen onze roeping in de samenleving" stelt de verklaring. Missie Dordt geeft deze woorden op lokaal niveau heel concreet handen en voeten.

Meer berichten