Clémence Ross-van Dorp met mantelzorgconsulenten en clustermanager MEE Mantelzorg. (foto: pr)
Clémence Ross-van Dorp met mantelzorgconsulenten en clustermanager MEE Mantelzorg. (foto: pr)

Clémence Ross-van Dorp in gesprek met MEE Mantelzorg

Dordrecht - Voormalig staatssecretaris Clémence Ross-van Dorp bezocht donderdag 13 juni MEE Mantelzorg om signalen, succeservaringen en kansen op te halen over respijtzorg. Ze deed dit met mantelzorgconsulenten uit de regio Drechtsteden, Gorinchem en Zuid-Hollandse eilanden. Aanleiding is haar opdracht van Minister Hugo de Jonge (VWS) om deze vorm van tijdelijke vervangende zorg te verbeteren en breder beschikbaar en bekend te maken voor mantelzorgers.

Respijtzorg is vervangende zorg waarbij iemand anders de zorg tijdelijk overneemt van een mantelzorger. In de praktijk blijkt dat de beschikbare zorg niet altijd goed aansluit bij de wensen van de mantelzorger of degene waar hij of zij voor zorgt. Ook zijn mantelzorgers onvoldoende bekend met de mogelijkheden van respijtzorg en ervaren zij soms drempels om de zorg uit handen te geven.

Mantelzorgconsulenten van MEE Mantelzorg gaven een toelichting aan Ross over (zorgwekkende) signalen uit de praktijk, positieve ervaringen en concrete kansen waardoor we mantelzorgers kunnen vinden, verlichten en versterken. Tussen de voorlopige aanbevelingen van Ross staan voorbeelden die door goede samenwerking tussen gemeenten en MEE Mantelzorg al succesvol lopen in de praktijk. Ross ziet graag dat deze voorbeelden een inspiratie zijn voor andere gemeenten. Met overtuiging vertelt Ross: 'Als we kunnen laten zien wat er al is en wat al werkt, kan niemand zich meer verschuilen achter het kan niet. Ik wil op deze manier creatief kunnen denken in oplossingen. Er is kennis nodig, een open mind, daadkracht en lef.' Een mooi voorbeeld is de Digitale Respijtwijzer die binnenkort in verschillende gemeenten beschikbaar is.

Belemmeringen waar mantelzorgers tegenaan lopen zijn onduidelijke wet- en regelgeving, niet gezien gehoord worden als mantelzorger en te weinig aandacht voor alle betrokkenen die te maken hebben met de zorgvrager. Ross ziet graag per regio één plek waar respijtzorg geregeld wordt. Dat MEE dit in uitvoer brengt ziet zij als logisch: 'MEE staat naast kwetsbare mensen en werkt coachend. Daar past ondersteuning voor respijt goed bij aan.'

Ross hoort graag de dromen en wensen op het gebied van respijt en gaat op 21 juni aan de slag met mensen uit de praktijk om nog beter in kaart te brengen wat nodig is om alle aanbevelingen in tot uitvoer te brengen. Ze nodigt MEE Mantelzorg uit om daar de praktijkvoorbeelden te delen en benadrukt dat ze over een paar maanden nogmaals op bezoek komt om het daar weer met elkaar over te hebben.

(bron: MEE)

Meer berichten