Het Human Capital Akkoord werd op 24 juni ondertekend  in de Van Nellefabriek in Rotterdam. (foto: Daniel Verkijk)
Het Human Capital Akkoord werd op 24 juni ondertekend  in de Van Nellefabriek in Rotterdam. (foto: Daniel Verkijk) (Foto: )

Akkoord voor verbetering arbeidsmarkt

Regio - Zuid-Holland kampt met de grootste arbeidstekorten van Nederland. Op 24 juni tekenden 66 partijen uit bedrijfsleven, onderwijs en overheid daarom het 'Human Capital Akkoord Zuid-Holland'. Samen werken ze aan (om)scholing van personeel, het aan het werk helpen van niet-werkenden en het aantrekken van internationaal talent.

Met het Human Capital Akkoord wil Zuid-Holland nationaal en internationaal concurrerend worden dankzij een arbeidsmarkt die het talent van werkenden optimaal benut.

"Werkgevers hebben moeite met het vinden van goed personeel, werknemers hebben moeite met het vinden van een geschikte baan," zegt Marja van Bijsterveldt, voorzitter van de taskforce Human Capital vanuit de Economic Board Zuid-Holland. "Die mismatch is niet een probleem van de werkgever of van de werknemer, dat is een probleem van ons allemaal. Het is belangrijk dat de Zuid-Hollandse arbeidsmarkt wendbaarder wordt. We willen koploper zijn in het Leven Lang Ontwikkelen. Die ambities zetten we nu om in daden."

Op 24 juni werd het Human Capital Akkoord Zuid-Holland ondertekend door 66 partijen uit bedrijfsleven, onderwijs en overheid. De provincie Zuid-Holland heeft voor de uitvoering van de Human Capital Agenda in het eerste jaar 1 miljoen euro beschikbaar gesteld. De agenda loopt in ieder geval tot 2024 en de regio heeft zich een aantal concrete doelen gesteld. Zo gaat de regio 40.000 werknemers in staat stellen zich te ontwikkelen, 55.000 werknemers de overstap laten maken naar een andere sector en 20.000 deeltijdwerkers die meer willen werken, aan werk helpen.

Ook de Drechtsteden heeft het akkoord ondertekend. "Dit ZuidHollandse akkoord past precies in de versterkte Drechtsteden Human Capital aanpak. Het is gericht op een versterkt ondernemersklimaat en meer kansen voor werknemers en mensen zonder baan," zegt Regioportefeuillehouder Economie André Flach.

Op dit moment werkt de Drechtsteden al met een regionaal arbeidsmarktbeleid. Hierdoor wordt de aansluiting versterkt tussen onderwijs en de behoeften van werkgevers. Ook werken onderwijsinstellingen met het bedrijfsleven aan de opzet van vakgericht HBO-onderwijs.

Het Human Capital Akkoord wordt breed gedragen. Onder de ondertekenaars is zowel het bedrijfsleven ruim vertegenwoordigd (zoals Unilever, KPN en Siemens), als onderwijsinstellingen (alle Zuid-Hollandse mbo's, hbo's, universiteiten en medisch centra), als overheden (provincie Zuid-Holland en alle grote gemeenten).

"Dit akkoord is hard nodig," zegt gedeputeerde Adri Bom-Lemstra. "De knelpunten op de arbeidsmarkt kosten de regio veel geld. Via de afspraken in dit akkoord behouden en ontwikkelen we talent, zorgen we voor economische groei en werken we aan de concurrentiekracht van bedrijven. Zo geven we een impuls aan de Zuid-Hollandse economie."

Meer berichten