De Statenzaal van museum Het Hof van Nederland. (foto: Arco van der Lee)
De Statenzaal van museum Het Hof van Nederland. (foto: Arco van der Lee)

Herdenking Eerste Vrije Statenvergadering: met Özcan Akyol en 12 steden

DORDRECHT – Schrijver en columnist Özcan Akyol is een van de hoofdsprekers tijdens de herdenking en viering van de Eerste Vrije Statenvergadering van 1572, in Dordrecht. De thema's vrijheid en tolerantie staan centraal gedurende het hele programma 19 juli.

De dag begint om 17.00 uur in de Kloostertuin met een feestelijke openbare viering met voordrachten, muziek en een barbecue. Daarna vindt de herdenking plaats op het Hof, waar onder andere burgemeester Kolff en Özcan Akyol zullen spreken. Bij de herdenking zijn ook burgemeesters en andere vertegenwoordigers aanwezig van de 12 steden die in 1572 deelnamen aan de Eerste Vrije Statenvergadering. Het programma wordt afgesloten met een filmvertoning in cinema The Movies.

Özcan Akyol

Akyol staat er om bekend voor een hoop beroering te zorgen met zijn boeken, optredens of lezingen. Hij schrijft columns voor onder andere het Algemeen Dagblad, VARAgids en de Nieuwe Revu. Ook schuift hij regelmatig aan bij actualiteitenprogramma De Wereld Draait Door. Dat Akyol een boodschap te verkondigen heeft, is duidelijk. Maar wat heeft hij te zeggen over de vrijheid en tolerantie met betrekking tot onze huidige maatschappij?

Filmvertoning 

Om 21.15 uur wordt de documentairefilm Sprekend Nederland (2018) van John Appel afgespeeld in The Movies, gelegen naast de kloostertuin. De film is een portret van Nederland waarin aan de hand van toespraken op bruiloften en partijen, maar ook bij protestmarsen en allerlei openbare manifestaties de huidige tijdgeest van nu wordt gevangen. Deze 'licht pijnlijke feelgoodfilm' laat een multicultureel land zien dat nog steeds lijkt te moeten wennen aan het feit dat het multicultureel ís.

Mijlpaal

De Eerste Vrije Statenvergadering was een belangrijke gebeurtenis tijdens de Tachtigjarige Oorlog. Willem van Oranje was al enkele malen de strijd aangegaan met het Spaanse gezag in de Nederlanden, toen op 19 juli 1572 op zijn verzoek delegaties van 12 steden bijeenkwamen in het Augustijnenklooster in Dordrecht. Met de vergadering wilde Oranje meer steun en financiering krijgen voor zijn vrijheidsstrijd. Dit lukte: Willem van Oranje werd hersteld in zijn functie van stadhouder. Het was een belangrijke eerste stap naar de onafhankelijke Republiek, de voorloper van het Nederland van nu. Ook werd tijdens de vergadering de door Willem van Oranje gewenste vrijheid van godsdienst opgetekend. Vandaar dat de begrippen vrijheid en tolerantie belangrijke thema's zijn die belicht worden op 19 juli.

De Eerste Vrije Statenvergadering is daarmee een belangrijke mijlpaal in de Nederlandse geschiedenis. Weliswaar nog relatief onbekend bij de Nederlander, maar enkele jaren geleden in het blad Quest door vooraanstaande historici uitgeroepen tot de belangrijkste dag uit de Nederlandse geschiedenis. Deze belangrijke bijeenkomst is verfilmd door  topregisseur Theu Boermans, met bekende Nederlandse acteurs zoals Cees Geel en Victor Low. De film is altijd te zien op de plek waar de vergadering in 1572 heeft plaats gevonden, in de Statenzaal van museum Het Hof van Nederland.

Meer berichten