(foto: Arco van der Lee)
(foto: Arco van der Lee) (Foto: )

Renovatie Wantijbrug (N3) wordt uitgesteld

Dordrecht - Rijkswaterstaat stelt de werkzaamheden voor de renovatie van de Wantijbrug uit. Daarmee vervalt het besluit om vanaf woensdag 26 augustus tot maandag 28 oktober geen vrachtverkeer zwaarder dan 3,5 ton over de brug toe te laten.

Het tijdelijk niet toelaten van vrachtwagens op de brug heeft grote gevolgen voor de bereikbaarheid van de regio. Rijkswaterstaat neemt daarom meer tijd om samen met de betrokken gemeenten en veiligheidsregio naar de benodigde verkeersmaatregelen te kijken waarmee mogelijk de hinder kan worden beperkt. De renovatie van de brug wordt daardoor later gestart.

Een nieuwe startdatum is nog niet bekend. De renovatie van de Wantijbrug blijft noodzakelijk en wordt zodra dat mogelijk is uitgevoerd. De veiligheid van de brug is bij een beperkt uitstel van de werkzaamheden niet in het geding. De brug wordt intensief gemonitord en indien nodig worden tussentijds reparaties uitgevoerd.

Rijkswaterstaat heeft een forse opgave voor vervanging en renovatie van de infrastructuur waaronder de Wantijbrug. Veel bruggen en tunnels stammen uit de jaren vijftig en zestig van de vorige eeuw en zijn aan groot onderhoud of vervanging toe.

www.rijkswaterstaat.nl

Meer berichten