Alzheimer Café "Het Parkhuis" te Dordrecht op maandag 16 september

Alzheimer Nederland Afd. Dordrecht e.o., Alblasserwaard en Vijfheerenlanden houdt op maandagavond 16 september een ontmoetingsavond in samenwerking met "Het Parkhuis" Haaswijkweg Oost 69a, Dordrecht, tel. 078-622.00.00. De zaal gaat open om 19.00 uur, het programma begint om 19.30 uur en eindigt ca. 21.30 uur. De toegang is gratis, voor consumpties wordt een bescheiden bijdrage gevraagd. De stand van Alzheimer Nederland is op elke bijeenkomst aanwezig voor het verkrijgen van mondelinge informatie, info-materiaal en boeken die er toe doen die u gratis kunt lenen.

Dordrecht - De maandelijkse bijeenkomsten in het Alzheimer Café hebben tot doel een ieder te informeren over vormen van dementie, de gevolgen voor patiënt en familie en de nog altijd heersende taboes te doorbreken. Het Alzheimer Café is een ontmoetingsplaats voor mensen met dementie, hun familieleden, vrienden, professionals en andere belangstellenden. Vooraf en na afloop is er volop gelegenheid om met lotgenoten en beroepskrachten in contact te komen en ervaringen uit te wisselen.

Meer berichten