Ontmoetingsbijeenkomst voor statushouders en Nederlanders

Op vrijdag 20 september a.s. zal er van 17.00 – 19.00 uur in De Voorhof, Middeldiepstraat 6, Sliedrecht een eerste ontmoetingsbijeenkomst worden gehouden voor met name statushouders en vluchtelingen in Sliedrecht. 

Sliedrecht - In de afgelopen tijd is vastgesteld en ervaren dat er weliswaar met overheidssteun zaken kunnen worden gerealiseerd, maar dat er ook behoefte bestaat aan ontmoetingen tussen statushouders en Nederlanders, als een goede manier om de taal te leren.

De bijeenkomst is dus bedoeld om de onderlinge contacten te versterken en om gezamenlijk na te gaan waaraan in de toekomst verder gewerkt kan gaan worden en/of waarvoor belangstelling bestaat. Later dit jaar volgt een tweede ontmoetingsmoment.

Wie nog niet is benaderd en belangstelling heeft kan contact opnemen met Daniëlle Zwanink (email: de5zwaantjes@tiscali.nl).

Meer berichten