Foto: Leon Hoogendijk

Uitreiking rapport 'Rivierkreeftvisserij in Nederland. Perspectief vanuit de Nederlandse kreeftenvissers'

Vandaag neemt Dijkgraaf Doornbos van Waterschap Hollandse Delta het eerste rapport 'Rivierkreeftvisserij in Nederland. Perspectief vanuit de Nederlandse kreeftenvissers' in ontvangst uit handen van Stefan Lok, bestuurslid NetVISwerk. Het Waterschap heeft een veldproef in Dordrecht gefinancierd waarin met de vissers gekeken wordt in hoeverre de rivierkreeftvisserij een bijdrage zou kunnen leveren aan het oplossen van de rivierkreeftenproblematiek in Nederland.

Dordrecht - De Amerikaanse rivierkreeft vormt een plaag in Nederland. Deze invasieve rivierkreeften hebben zich de afgelopen twintig jaar razendsnel over de Nederlandse wateren verspreid. Naar alle waarschijnlijkheid veroorzaken de rivierkreeften diverse problemen en dan met name een verslechtering van de waterkwaliteit. Dit komt door het graasgedrag van de rivierkreeften: door het losknippen van waterplanten kan meer sediment loskomen in het water. Hierdoor wordt het water troebel en kunnen waterplanten minder goed groeien.

Eenduidige effectieve maatregelen om de invasieve rivierkreeften te bestrijden zijn nog niet gevonden. Kreeftenbevissing door de beroepsvissers is één van de opties om de plaag te beheersen. Tot nu toe is het effect van de rivierkreeftvisserij nog niet of nauwelijks onderzocht. Bovendien wordt de visserij op rivierkreeft niet overal enthousiast ontvangen. Er is weinig vertrouwen tussen de verschillende partijen op het water. Selectieve commerciële bevissing zou verkeerd kunnen uitpakken op de populatie en de visserij kan schadelijke neveneffecten hebben. Volgens Stefan Lok, bestuur netVISwerk, is het om die reden is het zo mooi dat Waterschap Hollandse Delta (WHD) de uitdaging aanging. WHD financierde mede het veldonderzoek waarbij het onderzoeksinstituut Wageningen Environmental Research (WENR) samen met lokale visser Matthijs Makop onderzoekt wat voor effect zijn visserij heeft op de wateren rondom Dordrecht. De veldproef liep van juni tot en met augustus 2019. De resultaten worden eind van dit jaar verwacht.

Naast de veldproef is ook een belangrijk onderdeel van dit onderzoek de visie van de beroepsvisserij zelf op hun bijdrage aan de beheersing van de problematiek van de rivierkreeft. Deze visie is verwoord in het rapport dat vandaag wordt overhandigd.

Mocht blijken dat visserij daadwerkelijk een positieve bijdrage kan leveren, dan is deze rivierkreeft een fantastisch duurzaam én regionaal product voor lokale restaurants'' aldus Margreet van Vilsteren, directeur van de Good Fish Foundation. 'Wij zullen consumenten dan aanraden om voor deze rivierkreeft te gaan in plaats van de rivierkreeften die nu massaal uit China worden geïmporteerd.''

Meer informatie over het de invasieve rivierkreeft, het project, de veldproef en de brochure, is te vinden op www.rivierkreeft.nl.

Meer berichten