Stil de tijd

Humanistisch Verbond Drechtsteden presenteert: Stil de Tijd – Zin op Zondag. Ontsnap even aan de drukte van afgelopen week. Zet de tijd stil en denk na over je dromen en idealen.

Dordrecht - 'Wie nooit twijfelt, leert niets' zei Coornhert. Een mens zoekt naar zekerheden in de chaos, wat het leven ook vaak is. Wat is nu het voordeel van de twijfel? Onzekerheid en twijfel wordt vaak niet stoer of krachtig gevonden. In deze STIL DE TIJD houdt men (met een kleine slag om de arm) een pleidooi voor een herwaardering van twijfelen.

Te gast is Jos de Wit, docent filosofie en leerkracht humanistisch vormingsonderwijs (HVO) op vier basisscholen. Hij zoekt in het twijfelgebied tussen dogma en scepsis naar (voorlopige) antwoorden op grote vragen van de mensheid, die vervolgens ook weer nieuwe vragen en daarmee twijfel oproepen.

Er is muziek van Ed van Dijk (gitaar). Humanistisch geestelijk begeleider Bas van der Sijde is gastheer en heeft weer een verhaal met muzikale omlijsting die wellicht helpt bij het maken van keuzes…

Stil de Tijd, Zin op Zondag op 20 oktober 2019 in Villa Augustus, Moestuinzaal, Oranjelaan 7 Dordrecht, van 11.00 tot 12.15 uur. Inloop vanaf 10.30. Aanmelden is niet nodig en de toegang is op basis van een vrijwillige donatie.

Meer berichten