Start nieuwe leesgroep literatuur in Dordrecht

In samenwerking met boekhandel Vos & Van der Leer organiseert Stichting Senia een bijeenkomst voor belangstellenden voor een leesgroep literatuur. Dat zal zijn op donderdag 7 november om 10.30 uur in de boekhandel op het adres Visstraat 25, Dordrecht. De toegang is gratis en vrijblijvend.

Dordrecht - Veel mensen die graag lezen hebben te weinig mogelijkheid om over de gelezen boeken te praten. Zij zouden graag deel uitmaken van een leesgroep. Maar in de praktijk blijkt het lastig om zich aan te sluiten bij bestaande groepen of om een eigen club op te richten.

Stichting Senia richt in heel Nederland leesclubs op. Ondersteuning wordt geboden bij het opstarten middels de zogenoemde leeswijzers. Door mee te doen aan een leesgroep komen mensen vaker tot lezen en tot gesprekken met anderen over uiteenlopende thema's.

Eigentijdse literatuur

Een Senia leesgroep bestaat uit zes tot acht personen. Elk jaar kunnen zij zeven titels kiezen uit een uitgebreide Nederlandse literatuurlijst. Daarin staan veel eigentijdse boeken die goed toegankelijk zijn voor een breed publiek. De leesclubs krijgen bij ieder gekozen boek informatie aangereikt over het boek en de auteur, met vragen en discussiepunten. Daardoor kunnen de leesgroepen na de oprichting op eigen kracht, zonder dat er een externe deskundige bij aanwezig is, tot zinvolle besprekingen komen. (Zie ook www.senia.nl )

Informatie

Belangstellenden kunnen zich aanmelden ter plaatse bij de boekhandel of bij Stichting Senia e-mail: info@senia.nl , of door te bellen met 0570-562656. Ook zonder aanmelding is iedereen van harte welkom! Let op! Boekhandel Vos & Van der Leer is verhuisd naar Visstraat 25!

Meer berichten