Zwammen in de herfst

Het nazomert in ProefTuin BuitenZinnig. We worden nog regelmatig vergast op zonovergoten dagen, maar ook de slagregens zijn er inmiddels. De herfst steekt reeds een wankele hand in de ProefTuin. Her en der verkleurt reeds wat lover en valfruit lokt trekvlinders om hen op hun reizen naar het zuiden te voorzien van voldoende suikers. Er waaieren kleine groepen grauwe ganzen over. Kortom: de wisseling der seizoenen is nakend.

Door Thierry Dinjens | Stichting Buitenzinnig

Dordrecht - Het is deze tijd waarin we gaan vertrouwen op die organismen die ons heel hard gaan helpen om alles wat nu afsterft in de bosbodem te verwerken: zwammen. 

Soms lijkt het alsof zwammen afwezig zijn. We hebben droge dagen gekend en zwammen, zo denken we vaak, zijn afhankelijk van vochtige omstandigheden. Als het gebied verdroogt blijven ook de zwammen achterwege. Dit beeld is niet helemaal correct. Er zijn wel zwammen, maar een aantal van hen is verborgen in de bosbodem. Zij vormen schimmeldraden en hun vruchtlichamen (paddenstoelen) zijn lang niet altijd aanwezig.

Ook laat een deel van de zwammen zich enkel vinden op specifieke plekken, waar zij kansrijker zijn. Voor elk milieu, van rijke bosbodem tot schrale duingrond, zijn er wel specialisten in het zwammenrijk. 

Rondom paddenstoelen hangt sinds jaar en dag een wat geheimzinnige sfeer. Enerzijds door hun associatie met kabouters en elfjes, anderzijds door hun giftigheid (uiteraard slechts geldend voor een aantal soorten). Het woord 'paddenstoel' alleen al heeft associaties met de Duivel, die in de gedaante van een pad (een giftig dier) de aarde zou bewandelen en paddenstoelen gebruikte om op uit te rusten. Al dit bijgeloof heeft de reputatie van de paddenstoel geen goed gedaan. Dit is zeer onterecht. Paddenstoelen spelen een sleutelrol in het ecosysteem dat ProefTuin BuitenZinnig vormt. Zij ruimen oud lover en houtsnippers op, als ook uitwerpselen en dode dieren. Daarnaast werken zij samen met de bomen, die ze voorzien van voedingsstoffen terwijl de bomen hen op hun beurt suikers geven, waar de zwammen van leven. 

In de ProefTuin troffen we op de inmiddels halfvergane houtsnippers in de voortuin deze franjehoeden (verwant aan de inktzwammen) aan. De houtsnippers zijn weliswaar op die plek een blikvanger, het is wel de bedoeling dat zij uiteindelijk opgenomen worden in de bodem. Zwammen helpen mee aan dat proces, bodemdiertjes en mollen doen de rest. De houtsnippers worden van tijd tot tijd aangevuld. De combinatie tussen oude en nieuwe houtsnippers zal verscheidene soorten door elkaar doen groeien. In de ProefTuin zelf laten we de bodem haar eigen gang gaan. Toegegeven: de voorbereiding lag bij ons, de voortgang is aan haar. 

Meer berichten